Minimized risk for release of harmful substances from welding fume in FCW stainless steels

Diarienummer 2018-02383
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 2 139 545 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - juni 2021
Status Pågående
Utlysning The strategic innovation programme for Metallic material
Ansökningsomgång Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - Fullskaleprojekt

Syfte och mål

Målet är att ta fram nya flussfyllda svetstrådar som, i kombination med olika skyddsgaser, minskar frigörelse av metaller, speciellt sexvärt krom, i svetsrök vid MAG-svetsning av rostfria stål. Detta syftar till att förbättra arbetsmiljön vid svetsning.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i prototyper till nya flussfyllda svetstrådar som i kombinationer med olika skyddsgaser minskar frigörelse av framförallt sexvärt krom från svetsröken. Som effekt av detta förväntas en förbättrad arbetsmiljö vid MAG-svetsning av rostfria stål.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras av experter inom områdena svetsning, kemiska analyser av partiklar samt medicinska hälsoaspekter tillsammans med tillverkare av trådar och skyddsgaser, intresseorganisationen för svetsbranschen samt arbetsmiljömyndighet. Framtagning av nya tillsatsmaterial, test av skyddsgaser, insamling av svetsrök, analyser av svetsrök i simulerad lungmiljö, påverkan på celler och mekanismstudier kommer att genomföras i olika arbetspaket i projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.