Minimized risk for release of harmful substances from welding fume in FCW stainless steels

Diarienummer 2018-02383
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB AB, Kista
Bidrag från Vinnova 2 139 545 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - juni 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - Fullskaleprojekt