Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Miniatyrisering av ett nanosensorsystem för batterier

Diarienummer
Koordinator INSPLORION AB
Bidrag från Vinnova 303 951 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Att designa ett uppskalningsbart fiberbaserat NPS-sensorsystem för batteristyrning med fokus på låg produktionskostnad med bibehållen mätprestanda, samt att undersöka potentialen för andra tillämpningsområden baserade på samma sensorplattform. Förstudien har uppnått de mål som specificerades, och kommer ligga till grund för framtida utveckling.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten från projektet kommer användas i framtida utveckling, speciellt för batterisensorn men också för andra fiberbaserade sensortillämpningar. Projektet har visat att det är möjligt att bygga mycket billiga fiberoptiska sensorsystem, som möter kraven för NPS batterisensorn. Marknadskartläggningen har också visat att det fiberoptiska systemet öppnar dörren för flertalet andra kommersiellt intressanta applikationer inom t ex in vivo diagnostik, och processindustri.

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts i samarbete mellan Insplorion AB och RISE Acreo, där bolagen tillsammans undersökt de tekniska specifikationerna och möjligheterna för sensorsystemet, och där Insplorion vidare har utvecklat framtida kommersialiseringsmöjligheter med avseende på marknadspotential och konkurrens.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 oktober 2017

Diarienummer 2017-03559

Statistik för sidan