Miniatyriserat temperatur-regleringssystem

Diarienummer 2012-02671
Koordinator APR TECHNOLOGIES AB - APR TECHNOLOGIES AB, Uppsala
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har hjälpt oss ta våra första steg mot nya marknader och vi har fått insyn i dagens behov och problem. Vi har identifierat flera strategiska användare/partners för vårt kylsystem och valt att gå lite längre med två av dem och därigenom kunna fokusera vår produktifiering mot två nya marknader (varav en till att testköra vår framtagna prototyp).

Resultat och förväntade effekter

Vi har hittat användare som får stora fördelar och mervärde av att använda sig av vår produkt, det förbättrar deras produkter. Vi har inlett samarbete med dessa! I samband med projektets slut har vi expanderat med en person och bl a stärkt vår kompetens inom IT/programmering.

Upplägg och genomförande

Projektet har i stort följt projektplanen. Vi började med att kontakta patentbyrå samt presumtiva användare och lockade dessa med ett testsystem. De flesta blev intresserade och vi fick bra inblick i deras behov. Det blev ganska lätt att välja ut de mest intressanta användarna och samtidigt inga problem att berätta för övriga att vi går vidare med en annan tillämpning. Svårt har varit att få ut prisnivåer och vi kommer fortsätta med det. Dock vet vi nu att vi kan sänka tillverkningskostnaderna rejält. Vi levererade ett system för skarpa tester hos kund och väntar nu på deras testresultat!

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.