Miniaturized self-powered industrial sensor systems using energy harvesting technologies-Energy Supply Toolkit

Diarienummer 2017-03725
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Acreo, Göteborg
Bidrag från Vinnova 9 915 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration 2017 (autumn)

Syfte och mål

Målet med projektet Energy Supply Toolkit är att utveckla lösningar inom energiförsörjning genom att skörda energi från omgivningen, vilket är den mest lovande teknologin för smarta självförsörjande sensorsystem för digitalisering av den moderna industrin. Den energiskördande plattformsteknologin kommer att möjliggöra hållbar övervakning i otillgängliga miljöer, förbättrad säkerhet vid användning av autonoma sensorer i fordon, minskat behov av maskintillsyn samt ökad produktivitet genom förebyggande underhåll. Allt detta kommer att ske med minskad påverkan på miljön.

Förväntade effekter och resultat

Detta steg-2 projekt ämnar att utveckla en designmetod, en verktygslåda, för självförsörjande industriella, trådlösa sensorsystem. Verktygslådan, ”Energy Supply Toolkit”, kommer att möjliggöra för utvecklare att enklare välja mellan tillgängliga komponenter och designmetoder i relation till de begränsningar som gäller för en viss applikation. För att påvisa syftet med verktygslådan kommer vi fokusera på vibrationer och temperaturskillnader som energikällor och flera modulära demonstratorer kommer byggas för att visa hur de kan användas i olika tillämpningar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer fokusera på att 1) utveckla en designmetod för energiskördande tekniker i sensorsystem; 2) utvärdering av vibrationer och temperaturgradienter som energikällor ; 3) utveckla kraftförsörjningssystem som förbrukar extremt låg effekt; 4) utveckla superkondensatorer med lång hållbarhet; 5) utveckla självförsörjande sensormoduler för specifika tillämpningar: 5a) passagerarsäkerhet i förarlösa fordon; 5b) lastindikation i flygplansmotorer; 5c) förebyggande underhåll; samt 6) Planering av tester i industriell miljö för nästa projektsteg.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.