Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mini-ÅVC för ökad insamling av kvalitetssäkrat matavfall

Diarienummer
Koordinator AVFALLSHANTERING ÖSTRA SKARABORG
Bidrag från Vinnova 340 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - maj 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets övergripande syfte var att utveckla en fullt fungerande lösning för en enkel och kostnadseffektiv fastighetsnära insamling av högkvalitativt matavfall från flerbostadshus och därigenom bidra till en ökad biologisk återvinning i Sverige, vilket till fullo har uppfyllts. Den lösning som har utvecklats i projektet har testkörts i skarp drift i fem månader och visat sig fungera mycket väl. Lösningen inkluderar kvalitetskontroll och spårning av källa för att säkerställa en hög renhetsgrad i avfallet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har överträffat förväntade resultat och effekter. Den lösning som har implementerats visar att det går att samla in matavfall med en nära 100%-ig renhetsgrad från flerbostadshus. Lösningen har testkörts i ett kommunalägt bostadsområde med historisk stor problematik att samla in matavfall och visat sig väsentligt öka såväl insamlad mängd såväl som kvalitén i avfallet.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes enligt den uppsatta projektplanen och arbetet bedrevs i åtta arbetspaket. Vi tog hjälp av en underleverantör för att implementera de IT-tekniska delarna i lösningen, vilket fungerade mycket bra och var nödvändigt eftersom vi själva inte besitter IT-teknisk utvecklingskompetens.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 maj 2017

Diarienummer 2017-02664

Statistik för sidan