Mini-ÅVC för ökad insamling av kvalitetssäkrat matavfall

Diarienummer 2017-02664
Koordinator AVFALLSHANTERING ÖSTRA SKARABORG
Bidrag från Vinnova 340 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - maj 2018
Status Pågående
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång Frön fortsättning

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla en konkret lösning för enkel och kostnadseffektiv fastighetsnära insamling av högkvalitativt matavfall och därigenom bidra till en ökad biologisk återvinning i Sverige. Vid avslutat projekt är målet att det ska finnas en komplett och fullt fungerande lösning för fastighetsnära insamling av matavfall från flerbostadshus. Lösningen ska inkludera kvalitetskontroll och spårning av källa för att säkerställa en hög renhetsgrad i avfallet och den ska under projekttiden ha implementerats och utvärderats i praktiken för minst ett flerbostadshus.

Förväntade effekter och resultat

Projektet är ett direkt bidrag till Regeringens mål om att minst 50 procent av Sveriges matavfall ska behandlas biologiskt år 2018. Genom lösningen som utvecklas kan mängden insamlat matavfall i Sverige väsentligt öka och effekten blir en stor miljövinst eftersom det blir möjligt att återanvända matavfallet (exempelvis som biogas eller biogödsel) och sluta kretsloppet, jämfört med idag då en stor del av matavfallet går till förbränning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet leds av Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) förbundschef för projektet kommer en projektgrupp att tillsättas som består av medarbetare inom AÖS organisationen med olika kompetensområden. I projektgruppen kommer även forskare från Högskolan i Skövde att inkluderas och därtill kommer en underleverantör att anlitas för att utföra uppgifter som är kritiska för projektet men där AÖS själva inte besitter expertkompetens. Projektet är uppdelat i sju arbetspaket som är utformade för att säkerställa att projektmålen uppnås.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.