MIND-plattformen: ett operativsystem för realtidsljud och musikinstrument på inbyggda och uppkopplade enheter

Diarienummer 2017-04563
Koordinator MODERN ANCIENT INSTRUMENTS NETWORKED AB - MIND Music Labs c/o STHLM Music House
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 Hösten 2017

Syfte och mål

Detta sexmånadersprojekt nådde målet att utveckla och validera Iot-musikoperativsystemet "ELK", som en produkt redo för industrialisering. Flera affärskontakter och samarbetande etablerades med såväl elektroniktillverkare (OEM) som tillverkare och designers av musikhård- och mjukvara. Vi förväntar oss att detta ska resultera i skrivna avtal inom de närmaste månaderna.

Resultat och förväntade effekter

Under projektets gång utvecklade och validerade vi den teknik som ligger till grund för ELK. Vi slöt också två kontrakt: ett med den italienska musiktekniktillverkaren DV Mark, det andra med Ericsson Research. vi utökade också vårat nätverk med flera andra tillverkare och utvecklare runt om i världen. En patentansökan har skickats in, en andra kommer skickas in inom en månad.

Upplägg och genomförande

Projektets struktur följde väl den planerade tidsplanen från ansökan. Projektet hade en livslängd på 6 månader och strukturerades i tre överlappande faser; Fas 1: Implementation av avancerade nätverksfunktioner; Fas 2: kontakt med tredje part; Fas 3: Industrialisering av ELK.

Externa länkar

The web page of the developed product

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.