Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MIND-plattformen: ett operativsystem för realtidsljud och musikinstrument på inbyggda och uppkopplade enheter

Diarienummer
Koordinator MODERN ANCIENT INSTRUMENTS NETWORKED AB - MIND Music Labs c/o STHLM Music House
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Detta sexmånadersprojekt nådde målet att utveckla och validera Iot-musikoperativsystemet "ELK", som en produkt redo för industrialisering. Flera affärskontakter och samarbetande etablerades med såväl elektroniktillverkare (OEM) som tillverkare och designers av musikhård- och mjukvara. Vi förväntar oss att detta ska resultera i skrivna avtal inom de närmaste månaderna.

Långsiktiga effekter som förväntas

Under projektets gång utvecklade och validerade vi den teknik som ligger till grund för ELK. Vi slöt också två kontrakt: ett med den italienska musiktekniktillverkaren DV Mark, det andra med Ericsson Research. vi utökade också vårat nätverk med flera andra tillverkare och utvecklare runt om i världen. En patentansökan har skickats in, en andra kommer skickas in inom en månad.

Upplägg och genomförande

Projektets struktur följde väl den planerade tidsplanen från ansökan. Projektet hade en livslängd på 6 månader och strukturerades i tre överlappande faser; Fas 1: Implementation av avancerade nätverksfunktioner; Fas 2: kontakt med tredje part; Fas 3: Industrialisering av ELK.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04563

Statistik för sidan