Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

MIND-plattformen: ett operativsystem för realtidsljud och musikinstrument på inbyggda och uppkopplade enheter

Diarienummer
Koordinator MODERN ANCIENT INSTRUMENTS NETWORKED AB - MIND Music Labs c/o STHLM Music House
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Detta sexmånadersprojekt nådde målet att utveckla och validera Iot-musikoperativsystemet "ELK", som en produkt redo för industrialisering. Flera affärskontakter och samarbetande etablerades med såväl elektroniktillverkare (OEM) som tillverkare och designers av musikhård- och mjukvara. Vi förväntar oss att detta ska resultera i skrivna avtal inom de närmaste månaderna.

Resultat och förväntade effekter

Under projektets gång utvecklade och validerade vi den teknik som ligger till grund för ELK. Vi slöt också två kontrakt: ett med den italienska musiktekniktillverkaren DV Mark, det andra med Ericsson Research. vi utökade också vårat nätverk med flera andra tillverkare och utvecklare runt om i världen. En patentansökan har skickats in, en andra kommer skickas in inom en månad.

Upplägg och genomförande

Projektets struktur följde väl den planerade tidsplanen från ansökan. Projektet hade en livslängd på 6 månader och strukturerades i tre överlappande faser; Fas 1: Implementation av avancerade nätverksfunktioner; Fas 2: kontakt med tredje part; Fas 3: Industrialisering av ELK.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04563

Statistik för sidan