MIND-plattformen: ett operativsystem för realtidsljud och musikinstrument på inbyggda och uppkopplade enheter

Diarienummer 2017-04563
Koordinator MODERN ANCIENT INSTRUMENTS NETWORKED AB - MIND Music Labs c/o STHLM Music House
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 - hösten 2017

Syfte och mål

MIND-plattformen är ett helt nytt operativsystem, speciellt utvecklat för digital ljudbearbetning, i realtid, på ett brett urval av inbyggda Internet of Things-system. Den är uppgraderbar, framtidssäker, byggd på moderna standard-protokoll, och kompatibel med den majoriteten av den hårdvara som används i musikteknik idag. Projektet bygger på de goda resultaten från två tidigare Vinnova-finansierade projekt, en prototyputveckling och en genomförbarhetsstudie. Och målet med det här projektet är att göra MIND-plattformen till en produkt lämplig för massproduktion.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet är en plattform redo för integration och massproduktion och som möter de högt ställda kraven från både musiker som önskar bredda sina framträdanden med konnektivitet och interaktion så väl som tillverkare av musikhårdvara och -mjukvara som vill bygga produkter och instrument baserade på vår plattform och på så sätt bidra till ekosystemet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har en planerad längd av 6 månader och innehåller både tekniska arbetspaket och strategier för att nå marknaden. Med en detaljerad genomförbarhetstudie av både de tekniska, kommersiella och ekonomiska detaljerna i ryggen, och med en fungerande prototyp, kan vi nu förbereda vår innovation för marknaden. Vi kommer att implementera de avancerade funktioner som nu saknas och ta oss an hela processen att industrialisera produkten, inklusive utveckling av hårdvara för att testa plattformen, så väl som att jobba med tredje parter för att säkra licensavtal.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.