MinaNyheter - en molntjänst med personifierade nyheter på ett helt nytt sätt.

Diarienummer 2013-04683
Koordinator TR I SKELLEFTEÅ AB
Bidrag från Vinnova 480 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudien skulle utröna behovet, den tekniska möjligheten och om det fanns ekonomiska förutsättningar för vår tjänst. Vi fick klara besked i att behovet av tjänsten finns och att tjänsten är tekniskt möjlig att utveckla. Tjänsten har också ett värde i form att den går att ta betalt för om man samlar olika typer av källor. Vi fick också viktiga kunskaper i vilka olika typer av källor som är viktiga för målgruppen. Vi identifierade också att positionen som ´man behöver bara en app för att omvärldsbvaka allt´ är ledig.

Resultat och förväntade effekter

Viktiga resultat skapades. Tjänsten är helt rätt i tiden. Den har också enorm potential. Den kräver dock att rätt entreprenör tar fram/lanserar lösningen alternativt någon med rätt partner. Nya rön om målgruppen överraskade också t ex den oväntat låga lojaliteten och det låga intresset för traditionella nyheter. Dessutom skapades en bra insikt i vilka utmaningar som kvarstår (bland annat ´Rätt entreprenör/partner´, ´Hanteringen av all data´ samt ´Vikten av rätt content providers´).

Upplägg och genomförande

Utifrån den plan vi satt så träffades alla projektparter initialt för att gå igenom tidplan och förväntningar. Vi kände tidigt att arbetspaketen rymde de delar som krävdes för att nå målet. Dock blev vissa paket större än de var tänkt, t ex kontakten med innehållsleverantörerna. Detta paket blev betydligt mer arbetsintensivt och svårare än vad vi trott. Ytterligare en utmaning i genomförandet var att vår anställde systemutvecklare slutade sin anställning hos oss och vi fick anlita en extern konsult. Detta har också svalt tid och engagemang.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.