Mina vårdflöden - etableringsprojektet

Diarienummer 2013-04872
Koordinator Karolinska Institutet Holding AB
Bidrag från Vinnova 15 308 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 3 Additional investment (Complete application 2013)

Syfte och mål

Syftet med Mina vårdflöden var att öka patientengagemanget och förbättra förutsättningarna för samsyn kring individens hälsa mellan patienter, vårdgivare och anhöriga. Målet var att skapa innovativa invånartjänster och en innovationsplattform samt säkra att konceptet med programvara kan realiseras i andra länder genom en kommersiell aktör. Målen har uppfyllts väl genom leveranser inom samtliga områden (e-tjänster, etablering, forskning, innovationsplattform och kommersialisering) enligt förväntat resultat och inom given tidsram.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet består av flera delleveranser: 1) innovativa invånartjänster, 2) plattformar, 3) infrastruktur som testats, satts i produktion, förvaltningsetablerats och där breddinförande genomförts/planeras. Kommunikationsmaterial och marknadsaktiviteter har beskrivit nyttan med e-hälsa och innovativ tjänsteutveckling. Sammantaget har projektet lagt grunden för nationellt och internationellt breddinförande som kan skapa ökat patientengagemang, bidra till att effektivisera vårdprocesser och ge nya marknadsaktörer möjlighet att utveckla nyttiga e-tjänster.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som ett nationellt projekt med bred förankring. Nära samverkan har skett mellan landsting, patientföreningar, universitet, Inera, 1177 Vårdguiden, KI Holding samt leverantörer. Totalt har 21 projektparter medverkat. Arbetet har bedrivits i fyra delområden: e-tjänster, etablering, forskning, affärsmodeller och säljnätverk med mycket tvärfunktionell samverkan för att säkerställa bra resultat, bl.a vid regelbundna kvartalsavstämningar samt förankring i nationella forum. Erhållna priser: EU-kommissionen, Guldmobilen, AIMA & Swedish Medtech.

Externa länkar

Information, vägledning och åtkomst till SDK:er för utvecklare av e-tjänster för invånare, vård och forskning. Information och vägledning om anslutning och test mm till Nationella tjänsteplattformen samt tjänstekontrakt. Presentation av projektet på KI:s hemsida. Inloggning till e-tjänsten Vårdhändelser för invånare. Användarmanualer, instruktionsfilmer, teknisk dokumentation, presentationer mm för framtagna tjänster. Demo av tjänsten Vårdhändelser. Demoportal för patientbundna e-tjänster. Förutom NPÖ2 återfinns här även bland annat Formulärtjänsten. Sammanhållen inloggning via SITHS till vårdens och omsorgens e-tjänster för vård- och omsorgspersonal.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.