Mimbly IP-strat

Diarienummer 2018-04768
Koordinator Mimbly AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - april 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Att få fram en IP-strategi för Mimbly som innehåller all IP som rör bolaget. Detta för att veta hur vi skall hantera IP i framtiden, bl.a. gällande kommande investering.

Förväntade effekter och resultat

Tillsammans måste Mimbly och Bergenstråle gå igenom existerande immateriella tillgångar. Därefter kommer Bergenstråhle att utföra mestadelen av arbetet där fokus kommer att ligga på: - Analys av immateriella tillgångar - Analysen identifierar och ger insikt i alla immateriella tillgångar (tekniska lösningar, design, osv) - Landscaping-analysis där syftet är att förstå mimblys affärsmöjligheter och risker ur ett IP-perspektiv - Utveckling av "IP-Roadmap". Den kommer att göras för att det inte skall finnas tvivel om hur vi på Mimbly skall arbeta med våra immateriella tillgångar.

Planerat upplägg och genomförande

Tidsplanen är 4-5 veckor men eftersom jul och julledighet kommer emellan så har vi reserverat 8 veckor för att få allting på plats. Bergenstråhle kommer att utföra den större delen av arbetet med Mimbly som bollplank och samarbetspartner. Tillsammans måste vi diskutera vad som är bäst för bolaget och gå igenom alla tillgånger som bolaget har, där Bergenstråhle redan har varit involverad i mestadelen av de redan registrerade immateriella tillgångarna.

Externa länkar

Mimbly´s website, which describes our mission, our products and the team.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.