Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mimbly IP-strat

Diarienummer
Koordinator Mimbly AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - april 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet för projektet var att få en IP-strategi för Mimbly som skulle innehålla allt IP relaterat till företaget. Det var tänkt att få en bättre förståelse för de aktuella tillgångarna som ägs av bolaget och dess värde, samt att veta hur man hanterar IP i framtiden och att förbereda sig för en framtida investering.

Långsiktiga effekter som förväntas

Mimbly och Bergenstråhle gick igenom företagets immateriella tillgångar. Bergenstråhle utförde sedan det mesta av arbetet med fokus på: - Analys av immateriella tillgångar och deras kartläggning i ett värde / kontrollutrymme - En landskapsanalys utfördes för att förstå Mimblys affärsmöjligheter och risker ur ett IP-perspektiv - Slutligen har en “IP Roadmap” utvecklats för att hjälpa Mimbly i sina strategiska beslut om IP.

Upplägg och genomförande

Projektet beräknades ta 4-5 veckor, men arbetet startade i slutet av februari, på grund av ett mycket stramt schema på Mimblys sida. Följaktligen slutade projektet senare än förväntat. Bergenstråhle har utfört det mesta av arbetet med Mimbly som partner. Tillsammans granskade vi alla tillgångar som ägs av Mimbly.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 november 2018

Diarienummer 2018-04768

Statistik för sidan