Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Millimetervåg-backhaul med över 100 Gbit/s - driva smarta antenner till sin spets

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Signaler & System
Bidrag från Vinnova 3 987 725 kronor
Projektets löptid september 2016 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Syfte och mål

Målet för projektet sammanfattades: “We will demonstrate more than 100 Gbit/s bit rate with a spectral efficiency above 100 bits/s/Hz, in environments realistic for future wireless backhaul links” Målet har uppnåtts i en Ericsson-testbädd. Men viktigare har nog varit delmålen: * Nya antenner har utvecklats, med stor riktverkan och små dimensioner. * Ny mm-vågshårdvara: I/Q-modulatorer, frekvensgenereringskretsar. * Många algoritmer är utvecklade: synkronisering, modellering , kompensering, simulatorer etc. * En testbädd har designats, med möjlighet till fjärrstyrning.

Resultat och förväntade effekter

Projektet hade flera delar: Hårdvarukonstruktion, Synkronisering, MIMO-algoritmer, Antennkonstruktion, och Utveckling av 140 GHz kretsar. Samtliga av dessa arbetspaket har producerat resultat av olika slag (kretsar, algoritmer, antenner, simulatorer) som presenterats på konferenser, workshops, och i artiklar, och även i en submittad patentansökan. Tillsammans har dessa resultat siktat mot att bygga en kommunikationslänk på 100 Gbit/s. Än viktigare har varit de etablerade samarbetena och kompetensutvecklingen för de ingående forskarna; ett resultat som står sig länge.

Upplägg och genomförande

Upplägget av projektet, med en styrgrupp som ansvarat för inriktningen, och med arbetspaket med ledare som rapporterat progress, har funkat oerhört bra. Mindre bra har det varit med de många fördröjningar som uppstått beroende på problem med rekrytering och hårdvara. Som en lärdom kan man konstatera att arbetspaket bör vara så oberoende som möjligt för att undvika fördröjningar i hela projektet. Samarbetet mellan olika parter har fungerat någorlunda, även om mer interaktion hade varit fördelaktigt. Men som helhet är parterna mycket samkörda nu, och vill samarbeta även framöver.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-01855

Statistik för sidan