Millimetervåg-backhaul med över 100 Gbit/s - driva smarta antenner till sin spets

Diarienummer 2016-01855
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Signaler & System
Bidrag från Vinnova 3 988 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem. Forsknings- och innovationsprojekt 2016

Syfte och mål

En av de viktigaste utmaningar svensk telekomindustri står inför är: hur kan kapaciteten i det trådlösa backhaul-nätverket uppgraderas till att supporta de enormt ökade datatakter som förväntas krävas när 5G-nätverket rullas ut runt 2020? Vår målsättning är att demonstrera överföringshastigheter på minst 100 Gbits/s, och en spektral-effektivitet på minst 100 bits/s/Hz, i en omgivning som är typisk för framtidens trådlösa backhaul-nätverk.

Förväntade effekter och resultat

I detta projekt kommer vi att utveckla flerantenn-system (MIMO) för att svara upp till framtidens behov i backhaul-nätverket, genom att driva line-of-sight (LOS)-MIMO till den absoluta gränsen för prestanda, och genom att utveckla effektiv punkt-till-multipunkt backhaul-kommunikation. Projektet kommer därmed att säkra en fortsatt dominerande marknadsandel för Ericssons trådlösa backhaul-lösningar, och det kommer att bidra till att stärka Chalmers roll som ett ledande universitet inom MIMO-tecknologi och algoritmer.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer bygga en setup bestående av 9 sändar- och 9 mottagar-antennet, och fokusera på line-of-sight MIMO runt 30 GHz under de inledande faserna av projektet. Projektet är indelat i fyra arbetspaket: WP1: Bygga MIMO-testbädden Detta arbetspaket fokuserar på den analoga RF-hårdvara och antenner som behövs WP2: Signal-behandling och systemanalys Algoritmer för att synkronisera, estimera kanaler etc. WP3: Backhaul vid 145 GHz Nyutvecklade radiokretsar på 145 GHz skall användas. WP4: Punkt-till-multipunkt Fortsatt utveckling mot ett punkt-till-multipunkt backhaul

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.