Millimeter-Wave Massiva MIMO-system med Smart Beamforming

Diarienummer 2018-01534
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för Elektro- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 2 040 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - juni 2020
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt