Miljövänlig och hållbar impregnering av trä med biobaserad olja ett alternativ till impregnering med biocider

Diarienummer
Koordinator LINJONWOOD AB
Bidrag från Vinnova 499 850 kronor
Projektets löptid november 2019 - maj 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång Hypotesprövningar steg 1 inom Bioinnovation: Nyskapande projekt med högre risk

Syfte och mål

Projektet ska verifiera hypotesen att det går att definiera en impregneringsolja lämplig för träimpregnering och som ger ett långvarig skydd mot rötsvampar och projektets mål är att åstadkomma en sådan definition. Den tänkta produkt som projektet siktar mot är dessutom marknadsmässigt oprövad och en analys som simulerar den tänkta produktens grundläggande marknadsmässiga bärighet är ytterligare ett resultat som projektet ämnar leverera.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att generera ny IPR kring vilka egenskaper en biobaserad impregneringsolja skall ha för att bli maximalt effektiv som träskyddsmedel. Det kommer också att generera ny kunskap kring analys och verifiering av impregnerat virket. Om projektets hypotes bevisas hålla kommer det att bidra till fortsatt, och utbyggd, träanvändning för industriella infrastrukturprojekt i utsatta utomhusmiljöer.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföra kemiska och tekniska analyser av olika oljeprodukter för impregnering. Dessa analyser ska leda till materialtekniska utvärderingar och kemiska analyser på oljeimpregnerat trä samt verifiera dess rötbeständighet genom accelererade laboratorietester. Projektet kommer även att inbegripa en marknads- och omvärldsanalys till vilken testresultaten ska kopplas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 oktober 2019

Diarienummer 2019-04496

Statistik för sidan