Miljöanpassade flygmotordemonstratorer för ökad konkurrenskraft - SWE DEMO MOTOR

Diarienummer 2015-06047
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Avd 9005
Bidrag från Vinnova 55 000 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

För SWE DEMO MOTOR är målet att skapa en stark svensk roll genom att demonstrera komplexa motormoduler och motorstrukturer tillsammans med OEMer både i Europa och USA i internationellt samarbete.

Förväntade effekter och resultat

Samarbete med OEM är en förutsättning för att nå de höga TRL-nivåer som krävs i ett demonstratorprojekt. Detta kommer att skapa en stark affärsposition för GKN , en ökad omsättning för deltagande SMF samt spin-off till andra branscher. Projektet stärker arenorna för flygproduktion PTC på Innovatum i Trollhättan, samt Compraser i Linköping. GKNs lättviktteknologi som demonstreras i SWE DEMO, kan resultera i en minskad bränsleförbrukning för den globala civila flygplans-flottan som årligen motsvarar CO2-utsläppen för allt flyg i svenskt luftrum.

Planerat upplägg och genomförande

Genom unik lättvikts-teknologi för motorstrukturer har GKN en roll i alla stora internationella motor-integratörers demonstratorer. I projektet SWE DEMO MOTOR tar nu företaget ett steg uppåt i systemnivå och riktar sig mot större motormoduler. Projektet består av flera delprojekt med demonstration av ny teknologi i olika typer av motorer. Viktiga teknologier är ett antal nya tillverkningsteknologier (exempelvis Additive Manufacturing)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.