Miljöanpassade flygmotordemonstratorer för ökad konkurrenskraft - SWE DEMO MOTOR

Diarienummer 2015-06047
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Avd 9005
Bidrag från Vinnova 55 000 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

För SWE DEMO MOTOR är målet att skapa en stark svensk roll genom att demonstrera komplexa motormoduler och motorstrukturer tillsammans med OEMer både i Europa och USA i internationellt samarbete.

Förväntade effekter och resultat

Samarbete med OEM är en förutsättning för att nå de höga TRL-nivåer som krävs i ett demonstratorprojekt. Detta kommer att skapa en stark affärsposition för GKN , en ökad omsättning för deltagande SMF samt spin-off till andra branscher. Projektet stärker arenorna för flygproduktion PTC på Innovatum i Trollhättan, samt Compraser i Linköping. GKNs lättviktteknologi som demonstreras i SWE DEMO, kan resultera i en minskad bränsleförbrukning för den globala civila flygplans-flottan som årligen motsvarar CO2-utsläppen för allt flyg i svenskt luftrum.

Planerat upplägg och genomförande

Genom unik lättvikts-teknologi för motorstrukturer har GKN en roll i alla stora internationella motor-integratörers demonstratorer. I projektet SWE DEMO MOTOR tar nu företaget ett steg uppåt i systemnivå och riktar sig mot större motormoduler. Projektet består av flera delprojekt med demonstration av ny teknologi i olika typer av motorer. Viktiga teknologier är ett antal nya tillverkningsteknologier (exempelvis Additive Manufacturing)

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.