Mikrovågsvärmning av fingerskarvade ämnen i trä för möbler och list

Diarienummer
Koordinator HORNDALS KOMPONENT AB
Bidrag från Vinnova 108 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - januari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

syftet med projektet är att skapa möjligheter att öka förädlingsgraden i produktionsprocessen när fingerskarvteknik utnyttjas för att ta fram råvara för olika träprodukter. Målet är att klarlägga om mikrovågstekniken lämplighet för att torka skarvarna i en fingerskarvsprocess och ge underlag för att ta fram en prototyp för en utrustning som kan installeras i produktionslinjen.

Resultat och förväntade effekter

Förväntningen är att projektet skall leda till en teknisk lösning på torkningen av skarvarna i produktionslinjen som gör det möjligt att påbörja nästa förädlingssteg direkt efter skarvning. Detta gör det möjligt dels att utnyttja råvaran bättre och dels öka förädlingsgraden och på så sätt öka lönsamheten.

Upplägg och genomförande

Hela arbetet kommer att genomföras i samarbete med Luleå Tekniska Universitet. Steg 1 är att klarlägga under hur lång tid en skarv behöver utsättas för mickrovågorna för att uppnå tillräcklig hållfasthet. steg 2 är att anpassa kapaciteten till kapaciteten för produktionslinjen som helhet och om tekniken är lämplig utforma projektplanen för tillverkning av en prototyp som kan testas industriellt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.