Mikrografen

Diarienummer 2018-01488
Koordinator 2D fab AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen (SIO Grafen) - våren 2018

Syfte och mål

Syftet och målet är att ta fram en process för att modifiera grafit baserad på mikrovågor (MiW). Genom uppvärmning i en MiW-ugn reageras grafiten för att i ett senare steg effektivt kunna omvandlas till grafen. I samarbete med Pegil AB byggs en fullskalig MiW-anläggning för att studera hur modifieringen bäst kan genomföras och anpassas för att ingå i 2D fab ABs process för tillverkning av grafen. I detta projekt kommer SaltX AB svara för användningen av det producerade grafenet i sin tillverkningsprocess av värmeledande kompositmaterial och test av materialens egenskaper.

Förväntade effekter och resultat

I slutet av projektet är en MiW-anläggning tillgänglig för 2D fab AB att använda i sin process. Pegil AB kommer att få utökad kunskap för att möta efterfrågan från andra kunder inom MiW-området. SaltX AB ges tillgång till grafen optimerad för värmeledning i kompositmaterialen. Priset på grafen kommer på sikt att kunna pressas, vilket kommer att driva grafenanvändningen framåt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i följande arbetspaket (AP). AP1 omfattar hantering av projektadministrationen, behandling av IP frågor, bedömning av ”Freedom-to-operate”, undersökning av leverantörskedjor, tillgång och pris för grafit. AP2 omfattar projektering och konstruktion av MiW-utrustning. AP3 omfattar tillverkning av modifierad grafit. AP4 omfattar tillverkning och utvärdering av grafen. AP5 omfattar utvärdering av MiW-producerad grafens kvalitet i värmelednings-tillämpningar där SaltX AB kommer att utföra mätningar på producerad värmeledande komposit.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.