Mikrografen

Diarienummer 2018-01488
Koordinator 2D fab AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2019
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen (SIO Grafen)

Syfte och mål

Syftet och målet är att ta fram en process för att modifiera grafit baserad på mikrovågor (MiW). Genom uppvärmning i en MiW-ugn reageras grafiten för att i ett senare steg effektivt kunna omvandlas till grafen. I samarbete med Pegil AB byggs en fullskalig MiW-anläggning för att studera hur modifieringen bäst kan genomföras och anpassas för att ingå i 2D fab ABs process för tillverkning av grafen. I detta projekt kommer SaltX AB svara för användningen av det producerade grafenet i sin tillverkningsprocess av värmeledande kompositmaterial och test av materialens egenskaper.

Förväntade effekter och resultat

I slutet av projektet är en MiW-anläggning tillgänglig för 2D fab AB att använda i sin process. Pegil AB kommer att få utökad kunskap för att möta efterfrågan från andra kunder inom MiW-området. SaltX AB ges tillgång till grafen optimerad för värmeledning i kompositmaterialen. Priset på grafen kommer på sikt att kunna pressas, vilket kommer att driva grafenanvändningen framåt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i följande arbetspaket (AP). AP1 omfattar hantering av projektadministrationen, behandling av IP frågor, bedömning av ”Freedom-to-operate”, undersökning av leverantörskedjor, tillgång och pris för grafit. AP2 omfattar projektering och konstruktion av MiW-utrustning. AP3 omfattar tillverkning av modifierad grafit. AP4 omfattar tillverkning och utvärdering av grafen. AP5 omfattar utvärdering av MiW-producerad grafens kvalitet i värmelednings-tillämpningar där SaltX AB kommer att utföra mätningar på producerad värmeledande komposit.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.