Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mikro- och nanofluidik för diagnostik

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Fasta Tillståndets Fysik
Bidrag från Vinnova 173 470 kronor
Projektets löptid januari 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Viktiga resultat som projektet gav

Experimentella resultat på proof-of-principle stadiet som handlar om hantering och avbildning av DNA genererades och en nyhetsundersökning (patenterbarheten) utfördes av LU Innovation med positiv resultat. Patentarbete har ännu ej börjat. Flera nya innovativa projekt har satts igång, i samarbete med nya partners. Undersökningar av behovet av våra metoder har varit positiva och inspirerade skrivandet av en SFF ansökan. Strategier för kommersialisering och IP som huvudsökande skulle få som effekt av projektet är delvis uppnådd men pågår fortfarande.

Långsiktiga effekter som förväntas

Tekniken har utvecklats mycket under projektets gång. Utvecklingarna har tagits emot väl av forskningsfältet och ska presenteras på fältets största konferens - µTAS. Undersökningarna av befintliga metoder har resulterat i två stycken review artiklar som kommer vara färdiga 2018. Att leta industriella partners eller företagsintressenter har varit svårare. Ett projekt tillsammans med Biomode SA är igång där vi utvecklar mikrofluidiska lösningar på en device som hittar bacteriella infektioner. Mycket positiv feedback från ledande Bionano Genomics har inspirerat IP arbetet.

Upplägg och genomförande

JB har närvarat vid nationella och internationella konferenser med fokus på mikro/nanofluidik. Disseminering och nätverkningsarbetet vid dessa har gått bra och resulterat i nya projekt. Mycket fokus har lagts på utveckling av teknikerna, undersökningar av befintliga metoder, skrivande av review artiklar och en SFF ansökan. Ett mer fokuserat samarbete mellan LU och Acreo vad gäller möjligheterna att kommersialisera dessa idéer hade förmodligen kunnat driva fram projektet mer på denna fronten men arbetet fortsätter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04571

Statistik för sidan