Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MicDif - Mikrostrukturutveckling vid värmebehandling av rostfritt precisionsstål

Diarienummer
Koordinator SWERIM AB - Produktionsteknik
Bidrag från Vinnova 498 000 kronor
Projektets löptid november 2020 - oktober 2022
Status Pågående
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Industriella pilotprojekt för användning av neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur – 2020

Syfte och mål

Värmebehandling är ett av de viktiga stegen i ståltillverkningen som har en avgörande roll för materialets slutliga egenskaper. Som producent av specialremsstål har voestalpine Precision Strip AB ett stort intresse av att känna till förhållandet mellan mikrostruktur och härdningsoperationer som används i tillverkningsprocessen. Därför är huvudsyftet med arbetet att undersöka förhållandet mellan värmebehandling och mikrostruktur i högpresterande martensitiska stål med hjälp av en avancerad synkrotron röntgendiffraktionsinställning in-situ.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten ge en djup förståelse för effekten av anlöpningsoperationen på mikrostrukturutvecklingen av det martensitiska rostfria stålet och hjälpa voestalpine Precision Strip att optimera deras tillverkningsprocess. Dessutom är mikrostrukturen i det martensitiska stålet svår att förstå med konventionella tekniker på grund av mikrostrukturell komplexitet och inneboende begränsningar av laboratoriemetoder. Arbetet förväntades också visa den potentiella användningen av LSI-anläggningarna för att studera anisotropa och flerfasiga metalliska material in situ.

Planerat upplägg och genomförande

Martensitiskt prov av rostfritt stål kommer att produceras av voestalpine Precision Strip AB. Därefter kommer in situ värmebehandlingsexperimentet att utföras vid P07-strållinjen i DESY, Hamburg av Swerim och voestalpine-experter tillsammans. Labarbeten kommer att utföras vid Swerim vid behov och all dataanalys kommer att utföras tillsammans med Swerim och voestalpine. För att utveckla LSI-kompetens vid voestalpine och sprida resultaten kommer ett gemensamt seminarium relaterat till experimenten att organiseras och en akademisk publikation kommer att produceras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 november 2021

Diarienummer 2020-03796

Statistik för sidan