Metoder och verktyg för implementering av cellbaserade terapier i offentlig sjukvård

Diarienummer
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Innovationsplatsen, Huddinge
Bidrag från Vinnova 9 776 773 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - november 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2012

Syfte och mål

Projektets syfte har i hög grad uppfyllts då nya produkter och processer har utvecklats i nära samarbete mellan företag, akademi och sjukvård. Hinder för utveckling av cellterapi till en betydande behandlingsform har identifierats och adresserats genom kartläggning av vårdkedjor, regelverk och utveckling av en cellterapiguide. Genom direkt koppling till kliniska studier har projektet bidragit till att påskynda implementering av cellterapi som etablerad behandling.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till att antalet samarbeten inom cellterapi mellan industri, akademi och sjukvård ökar. Projektet levererar produkter/tjänster som är effektiva och anpassade till sjukhusets reella behov för cellproduktion, leverans och behandling. Cellterapiguiden möjliggör höjd kvalitet, tids- och resursbesparing i ´idé till godkännande´ av de kliniska cellterapistudierna. Den utvecklade hälsoekonomiska prediktionsmodellen gör det möjligt att uppskatta den hälsoekonomiska nyttan av nya cellterapier.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i tre arbetspaket med fokus på olika utmaningar som är specifika för cellterapi. Alla arbetspaket har drivits parallellt under hela projektperioden och samrapporterat till projektets styrgrupp. Styrgruppen har hanterat övergripande frågor som tid- och resursförbrukning medan delprojekten själva via delprojektledaren ansvarade för daglig drift, förankring i respektive verksamhet och problemlösning, ett upplägg som projektdeltagarna upplevde fungerade väl.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.