Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Metoder för modellering och simulering av process för samtidig formning och härdning av borstål

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik
Bidrag från Vinnova 2 463 000 kronor
Projektets löptid januari 2006 - juni 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-00120

Statistik för sidan