Metoder för modellering och simulering av process för samtidig formning och härdning av borstål

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik
Bidrag från Vinnova 2 463 000 kronor
Projektets löptid januari 2006 - juni 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-00120

Statistik för sidan