Methods for modelling and simulation of simultaneous forming and quenching of boron steel

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik
Funding from Vinnova SEK 2 463 000
Project duration January 2006 - June 2009
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2006-00120

Page statistics