Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Metod- och verktygsutveckling för HMI-METOHMI-C-Bas-Tillägg

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94750 PV32
Bidrag från Vinnova 3 737 386 kronor
Projektets löptid september 2010 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2010-01196_SV.pdf (pdf, 1183 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Utveckling av -Metodik för HMI-utvärdering under utvecklingsprocessen, dvs. forskning, projektens tidiga faser samt konstruktionsverifiering i syfte att uppnå säker, attraktiv och miljövänlig körning. - Konstruktionsriktlinjer och mätbara mål för förarprestanda, användbarhet, kundtillfredsställelse och grön körning. - En komplett uppsättning simuleringsmetoder (både HMI-simulering och körsimulering) för utveckling av HMI. - Införande av ett holistiskt angreppssätt för HMI-utveckling och utvärdering - En ´verktygslåda´ för utveckling av innovativt HMI.

Långsiktiga effekter som förväntas

De viktigaste effekterna av projektet har varit: Etablering av ett forskningssamarbete mellan industrin och akademin Stöd till doktorandforskning Forskning och demonstratorer av HMI-koncept för personalisering och multimodala gränssnitt HMI-koncept för energieffektiv planering och körning av hybridbil Resultatet från projektet utgör en bra grund för både fortsatt forskning inom FFI-programmet och för produktutveckling av personbilar.

Upplägg och genomförande

Möten: Månadsmöten med minst en representant för varje arbetspaket och projektpart. Arbetsmöten, ´workshops´ vid behov för problemlösning samt för spridning av resultat och kunskap. Interna konferenser, två per år, samt deltagande i utvalda externa konferenser. Månadsrapporter för de olika arbetspaketen Statusrapporter med avseende på ekonomi och projektläge varje kvartal. Rapporter varje kvartal som följer upp doktorandernas utveckling t ex publikationer Projektstatus och ekonomisk rapportering till FFI via VINNOVAs web-portal, två gånger om året.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2010-01196

Statistik för sidan