Metod- och verktygsutveckling för HMI - METOHMI_C

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94751, HMI Attributes & Concept
Bidrag från Vinnova 9 299 691 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2013
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI