Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Metalliska uttryck för livet hemma mobilitetsprojekt för utveckling av dekorativa och tåliga PVD-beläggningar

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att etablera ett starkt samarbete mellan IKEA och RISE IVF inom området ytteknologi. Projektet har fokuserat på PVD-beläggningar med metalliskt utseende för dekorativt bruk. Målet har varit att bygga upp en förståelse för IKEA:s behov inom bestick och de ytbeläggningar de idag använder för bestick. RISE IVF har i nära samarbete med IKEA utfört flertalet karaktäriseringar för att IKEA enkelt och snabbt ska kunna utföra kvalitetskontroll av produkter med metalliska ytskikt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har fokuserat på guldfärgade ytor som erhålls med hjälp av PVD teknologi och som kommer att användas för IKEA:S besticksortiment. En litteraturstudie utfördes för att bestämma vilka karaktäriseringsmetoder som skulle vara aktuella och för att definiera andra eventuella lämpliga ytbeläggningar. RISE IVF tog sedan fram en plan för karaktärisering av ytbeläggningarna för att bestämma ytskiktens egenskaper (såsom kemiska analyser, färg, mikrostruktur) vilket kommer att användas som en grund för framtida utveckling av ytbeläggningar.

Upplägg och genomförande

För att nå projektmålen har projektet utförts i nära samarbete mellan IKEA of Sweden och RISE IVF. Ett antal möten mellan RISE IVF och IKEA med både material- och utvecklingsingenjörer har hållits under projektets gång för att hjälpa RISE IVF att bättre förstå behovet hos IKEA:S designers, produktdefinition och vilken information projektet skulle förse dem med. IKEA har fått en resultatsammanställning som kan användas som stöd vid kravframtagning. Under projektets gång har det också olika möjligheter till fortsatt samarbete inom området diskuterats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 juni 2018

Diarienummer 2018-02449

Statistik för sidan