Metalliska uttryck för livet hemma mobilitetsprojekt för utveckling av dekorativa och tåliga PVD-beläggningar

Diarienummer 2018-02449
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Syfte och mål

Syftet med projektet är att etablera ett starkt samarbete mellan IKEA och Swerea IVF inom ytteknik där ett långsiktigt mål är att söka och genomföra stora forskningsprojekt tillsammans. I detta projekt kommer vi att utveckla PVD-baserade beläggningar med olika metalliska uttryck för dekorativa ändamål. Det kortsiktiga målet är att utveckla designriktlinjer som kan användas av IKEA för att säkerställa att rätt visuellt uttryck fås samtidigt som produkterna uppfyller de höga kvalitetskrav som ställs för daglig användning i hemmet.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att undersöka tillgängliga färgalternativ som kan uppnås med PVD-teknik för olika produktkategorier. Vi kommer att korrelera det visuella uttrycket och beläggningarnas hållbarhet med val av beläggningsprocess, substrat och förbehandling, och därigenom definiera begränsningar för varje beläggning. Resultaten kommer att sammanfattas i designriktlinjer. Genom att arbeta på plats i IKEAs organisation kommer Swerea IVF få en bättre förståelse för utvecklingsprocessen hos IKEA vilket förväntas leda till ett starkare långsiktigt samarbete.

Planerat upplägg och genomförande

- Introduktion och planering av det dagliga arbetet på IKEA inklusive möten med designteamet och andra delar av organisationen för att lära sig om IKEAs utvecklingsprocess och arbetskultur. - Kartläggning av produktkrav och etablering av kontakter med underleverantörer. - Planering av experiment, framställning av prover följt av experimentell verifiering och testning. - Resultatutvärdering och sammanfattning av designriktlinjer för metalliska uttryck för dekorativa PVD-beläggningar. - Planering av fortsatt samarbete inom området.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.