Metalliska uttryck för livet hemma mobilitetsprojekt för utveckling av dekorativa och tåliga PVD-beläggningar

Diarienummer 2018-02449
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - april 2019
Status Beslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation och samhällsnytta