Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Metalldeponering med additiv tillverkning - METTHRAM

Diarienummer
Koordinator Högskolan Väst - Institutionen för ingenjörsvetenskap
Bidrag från Vinnova 4 799 221 kronor
Projektets löptid september 2019 - juli 2022
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för SIP LIGHTer
Ansökningsomgång Lättviktsteknologi - genomförbarhetsstudier och forsknings- och innovationsprojekt våren 2019

Syfte och mål

Syftet med projektet är att de teknologier som utvecklas inom projektet ska bidra till att företagen inom projektkonsortiumet ska kunna konstruera lättare komponenter med liknande eller förbättrade egenskaper. Projektet syftar också till att utveckla metoder för implementering av rMDW för att signifikant minska tid och energiåtgång vid tillverkning. Uppskattningsvis så kan för företaget identifierade komponenters vikt respektive kostnad minskas med 20% genom användning av rMDw. Resultaten ska implementeras i industrin inom en femårsperiod.

Förväntade effekter och resultat

Den förväntade effekten av projektet är centrerat kring smidda komponenter. Om en förenklad smideskomponent kan användas som substrat för rMDw eller genom att helt och hållet använda rMDw för att bygga upp komponenter så kan signifikant viktreduktion erhållas. Om geometrin optimeras utifrån vad som är optimalt för komponenten och inte för vad som är möjligt utifrån smidessynpunkt så kan rejäla besparingar göras. Potentialen är också centrerad kring deponering av tillägg på extruderade produkter. Typiska applikationer kan vara infästningar av olika slag och förstyvningar.

Planerat upplägg och genomförande

De föreslagna arbetspaketen (WP) inom projektet är tänkta att tillsammans ge utökad hävstång gällande resultat. WP1 berör jämförelse mellan olika metoder vilket är av stor vikt för företagen då teknologin för dom är ny. WP1 kommer således ge förslag på strategier som företagen kan arbeta efter för att effektivt utveckla sin kunskap. WP2 relaterar till deponering av höghållfasta stål medans WP3 fokuserar på aluminiumlegeringar. WP4 fokuserar på projektledning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 juli 2019

Diarienummer 2019-02638

Statistik för sidan