Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Metalldeponering med additiv tillverkning - METTHRAM

Diarienummer
Koordinator Högskolan Väst - Institutionen för ingenjörsvetenskap
Bidrag från Vinnova 4 799 221 kronor
Projektets löptid september 2019 - juli 2022
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för SIP LIGHTer
Ansökningsomgång Lättviktsteknologi - genomförbarhetsstudier och forsknings- och innovationsprojekt våren 2019

Syfte och mål

Ett stort antal prover producerades med hjälp av försöksplanering för aluminiumlegeringarna 5183, 4043, 2319 och 5356. Några av de producerade proverna utvärderades genom dragprov och högcykelutmattning med avseende på påverkan av ytfinhet och textur. Förutom de mekaniska tester som SWERIM utförde utfördes omfattande metallografiskt arbete och demonstratorer producerades. Demonstratorer tillverkades av Högskolan Väst, BAE Systems och Hydro och följt av rig-tests där komponenterna framgångsrikt testades under hårda förhållanden för att verifiera deras prestanda.

Resultat och förväntade effekter

WAAM-processen har inom METTHRAM-projektet framgångsrikt tillämpats på billigare material som aluminiumlegeringarna 5183, 4043, 2319 och 5356. Med WAAM har traditionell tillverkning, dvs smide, förenklats avsevärt, geometrier optimerats, tillverkningstiderna minskat avsevärt och vikten minskat (25%) vilket i sin tur har stor inverkan på slutkostnaden. Den mekaniska prestandan och dess tillhörande mikrostruktur hos de producerade demonstratorerna är bättre jämfört med befintliga komponenter som produceras via den traditionella tillverkningsvägen.

Upplägg och genomförande

Robotiserad metalldeponering med tråd (rMDw) introducerades för konsortiet. Materialval, design och testning av demonstratorn genomfördes i nära samarbete där implementeringsstrategin för de utvecklade sub-komponenterna och demonstratorerna involverade tillverkning och utvärdering genom mekanisk provning och materialkarakterisering. Ett optimalt urval av rMDw-parametrar gjordes baserat på deponeringshastighet, ytfinhet, korrosion, mekaniska egenskaper, fabricerbarhet, förvärmningstemperatur och mikrostruktur.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 september 2022

Diarienummer 2019-02638

Statistik för sidan