MeScapes

Diarienummer 2018-03190
Koordinator MOUM DESIGN AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups Step 2 autumn 2018

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet är att skapa och testa en MVP i ett fönsterlöst rum med riktiga användare. Vi kommer också utvärdera möjligheter att applicera vår produkt i andra vertikaler och partners för att förbereda oss för att skala upp verksamheten.

Förväntade effekter och resultat

När vi genomfört detta projekt förväntar vi oss att ha en skalbar produkt i en vertikal. Vi kommer också ha undersökt andra vertikaler, tex hälso- och sjukvård.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i fyra steg med huvudfokus på MVPn med riktiga användare. Vi kommer även undersöka andra vertikaler, utveckla hållbara affärsmodeller med partners och innehållsskapare.

Externa länkar

www.moum.co

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.