Mer nytta av SMHI:s öppna data

Diarienummer 2013-04850
Koordinator SVERIGES METEOROLOGISKA O HYDROLOGISKA INSTITUT - SMHI - Avd Sm
Bidrag från Vinnova 326 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att sänka tröskeln för att förstå innehållet i databaserna och på vilket sätt det kan användas för nya applikationer för nya målgrupper, gärna med potential att generera sekundära dataanvändare även i nästa led. Det är svårt att redan idag säga att genomförda insatser har lett till en ökad användning men förutsättningarna för detta är mycket goda. Den i projektet genomförda behovsanalysen pekade på tydliga behov för att göra SMHI:s data mer lätt tillgängliga och dessa behov har genom projektet kunnat tillfredsställas.

Resultat och förväntade effekter

Projektets behovsanalys gav ett mycket omfattande material för inriktningen det kommande arbetet. I fasen ´Framtagande av utbildningsmaterial´ har projektet följt projektplanen i delrapporteringen. Följande har tagits fram eller genomförts; handledningar, utveckling av metadata, utveckling av gränssnitt. I fasen ´Bygga kännedom och sprida resultat´ har följande tagits fram: film för sökgränssnitt, artikel kundtidning Medvind, blogginlägg för samhällsbyggare, fackpress-artikel, ny webbplatsstruktur, trycksak.

Upplägg och genomförande

Aktiviteterna presenterade i delrapporteringen har alla blivit genomförda med undantaget ´Introduktion till grundläggande meteorologi´. Under arbetets gång konstaterades att sökgränssnittet skulle kunna lösa en del av de problem som har funnits med att hitta rätt bland instruktioner och andra hjälpande dokument. För att kunna vidareutveckla sökgränssnittet köptes detta arbete in och utfördes av extern konsult. Kostnaderna för resor och material blev något mindre än planerat och för immaterialrätt något högre.

Externa länkar

Denna film har tagits fram för att underlätta användningen av sökgränssnittet. Denna sida har fått helt ny struktur och namn med avseende på att lättare hitta SMHI:s öppna data. Detta sökgränssnitt, Utforskaren för SMHI:s data, har fått nya målgruppsanpassade ingångar och funktioner. Detta nedladdningsgränssnitt har fått nya funktioner som underlättar användningen betydligt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.