MEMS-baserad ultraljudssensor Fas-2

Diarienummer 2017-04560
Koordinator Myvox AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 hösten 2017

Syfte och mål

Projektet som helhet (fas 1+2) syftar att förbereda MyVoxAB för internationell lansering med unik gesture control produkt som skall lanseras på marknaden innan 2020. Målet är en ny typ av säker och energieffektiv sensorlösning för säker identifikation. För att växa och etablera MyVox har projektet följande mål & milestones 2017-18: - Spec & Design System & ASIC /elektronik - 2:a integrerad ultraljuds gesture demo - Testlab mätning + förbättrad sensor design - Affärsplan ver 3.0 med fördjupad omvärld/marknadsanalys

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter & resultat är tydliga analyser av vilka egenskaper och funktioner som ökar kundnyttan och värdet för användarna. Vi förväntar oss en bättre insikt i vad kunder efterfrågar och inom de 2 områden för gesture control som avses som första demo applikation. Via en fördjupad omvärldsanlys förväntar vi oss få fram en 3:e förfinad affärs- och market entry plan. Tillverkning av ny 2:a förbättrad demo prototyp av ultraljudssensor system som kommer förenkla förklaringen av MyVox produkt i diskussioner med potentiella kunder & investerare.

Planerat upplägg och genomförande

Den tekniska utvecklingen och konceptuella testningen av ultraljuds gesture control tekniken görs i 5 arbetspaket. Teknikens användbarhet inom guesture control inom 2 utvalda applikationsområden kommer studeras i detalj. Andra omgång hårdvara att designas och tillverkas samt fördjupad akustik testning av chip tillverkade i Fas-1 projekt. För djupad omvärldsanalys av marknadspotentialen & konkurrenssituationen samt uppdatering av finansierings- och IPR strategier. Kontakter med potentiella kunder, samarbets partners med analys av möjliga försäljningskanaler.

Externa länkar

www.myvoxultrasonics.com/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.