MEMS-baserad ultraljudssensor Fas-2

Diarienummer 2017-04560
Koordinator Myvox AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 Hösten 2017

Syfte och mål

Projektet som helhet (fas 1+2) har förberett MyVoxAB för internationell lansering medunik gesture control produkt som skall lanseras på marknaden under 2020. Målet är en ny typ av säker och energieffektiv sensorlösning för säker identifikation. För att växa och etablera MyVox har följande mål & milestones 2017-18 uppfyllts: - Spec & Design System & elektroniksystem tillverkning - integrerad ultraljuds gesture demo med förbättrad sensor design - Testlab med utökad möjlighet för 3D ultraljuds akustik mätning - Ny förfinad B2B affärsplan genom fördjupad omvärld/marknadsanalys

Resultat och förväntade effekter

Genom intervjuer inom olika industri segment har tydliga analyser utförts av vilka egenskaper och funktioner som ökar kundnyttan och värdet för användarna. Vi har fått en bättre insikt i vad kunder efterfrågar inom de 2 områden för gesture control som avses som första demo applikation samt hittat ny alternativ användning av teknologin Projekts omvärldsanalys har resulterat i en förfinad B2B affärs- och market entry plan Patentlandskapet har kartlagts i initial FTO IPR checken i slutet av projektet har använts till att ta fram en förfinad IPR strategi som kontinuerligt bör uppdateras

Upplägg och genomförande

Teknisk vidareutveckling med konceptuella testningen av ultraljuds rörelsetekniken har gjorts Detaljstudie om användbarheten inom guesture control för 2 utvalda applikationsområden Ny HW har designas & tillverkas och genom avancerad 3D testning gett djupförståelse och öppnat för nya applikationer Omvärldsanalys av marknadspotentialen & konkurrenssituationen inkl förfining av finansierings- &IPR strategier har utförts MyVox är investeringsredo för riskkapital intag Prototyp demos av 3D ultraljudssensor systemet har förenklat diskussioner med externa aktörer

Externa länkar

Företagets hemsida under utveckling där mer informatrion om projektet kommer läggas upp

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.