MemClean Hållbar membranprestanda för dricksvattenberedning och avloppsvattenrening

Diarienummer 2018-00324
Koordinator Lunds universitet - Institutione för Kemiteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Syfte och mål

Målet med MemClean-projektet är att utveckla automatiserade lösningar för att upprätthålla membranprestanda under dricksvattenberedning och rening av avloppsvatten. Projektet kommer att resultera i minskad kemikalie- och vattenförbrukning under rengöring av membranerna samt förbättrad prestanda hos membranenheten. Målsättningen är inte bara att minska utgifterna för svenska vattenföretag och därigenom bidra till svenska konsumenters tillgång till vatten av hög kvalitet, men också att utveckla en nerskalad version för användning på landsbygden i Afrika / Asien.

Förväntade effekter och resultat

MemClean projektet kommer att förbättra både dricksvattenberedning och rening av avloppsvatten genom att göra processerna säkrare och sänka kostnaderna. Detta kommer att uppnås genom utveckling av avancerad teknik för monitorering av membranprestanda och på så sätt optimera membrananvändningen, vilket resulterar i minskade drifts- och investeringskostnader. Lösningarna som ska utvecklas kommer att kunna anpassas till såväl stora som småskaliga system, och på så sätt bidra till säkert vatten på global basis.

Planerat upplägg och genomförande

Under MemClean-projektets första etapp kommer en detaljerad plan utvecklas, baserad på slutanvändares behov och marknadspotentialen. Vidare kommer i nära samarbete med slutanvändarna "key performance indicators" och designspecifikation att identifieras. Parallellt kommer MemClean-konsortiet att utvecklas för att täcka projektets hela värdekedja med förstärkt representation av viktiga aktörer. Efter en konsolideringsfas kommer MemClean-projektet, baserat på ovanstående arbete, utveckla en steg 2-applikation.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.