Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MemClean Hållbar membranprestanda för dricksvattenberedning och avloppsvattenrening

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutione för Kemiteknik
Bidrag från Vinnova 488 270 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Syfte och mål

Inom vattenindustrin kommer digitalisering att ha stor påverkan och ge möjlighet till nya, mera hållbara lösningar. Membranprocesser är viktiga steg vid både rening av dricks- och avloppsvatten. MemClean-projektet kommer att minska de ekonomiska och miljömässiga effekterna av igensättning av membraner, vilket minskar dessa anläggningars kapacitet. Genom att kombinera online sensorer med avancerade styrsystem bestäms optimal tid och protokoll för rengöring av membraner. En förenklad lösning för landsbygden i afrikanska och asiatiska områden kommer också att utvecklas.

Resultat och förväntade effekter

MemClean kommer att kunna erbjuda lösningar med kommersiell potential för optimal membranrengöringen, till så väl nya som befintliga installationer eller som en del av ett servicekontrakt. MemCleans lösning kommer att minskar mängden rengöringskemikalier och vatten som används för rengöring. Genom att säkerställa att membranen tvättas vid den ”perfekta” tidpunkten och med rätt rengöringsprotokoll förlängs membranets livscykel och anläggningens kapacitet ökas. Både den ekonomiska och miljömässiga profilen för membranprocesser kommer att förbättras.

Upplägg och genomförande

Inför etapp 2 av MemClean, har vi haft kontakt med nya potentiella partners längs hela värdekedjan. Intresse för att delta i projektet finns hos membranproducenter, tillverkare av rengörings kemikalier, tillverkare av sensor och kommunala vattenreningsverk. Två pilot anläggningar har identifierats där MemClean-lösningen kan testas, en anläggning för dricksvatten och en för avloppsvatten. Båda anläggningarna är intresserade av att delta. Kopplingar till partners för att utveckla den förenklade lösningen för landsbygdsområden i Afrika och Asien har etablerats.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2018

Diarienummer 2018-00324

Statistik för sidan