Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MeetApp 2.0 An intelligent, cost-effective, and easy to use world class event app platform

Diarienummer
Koordinator MEETAPP INTERNATIONAL AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet för projektet var att utreda och utvärdera tekniska och marknadsmässiga möjligheter för att åstadkomma en bra lösning för att möta och öppna den del av marknaden vi hade identifierat som en möjlighet. Marknaden vi hade identifierat var att genom onlineförsäljning av en produkt anpassad till en väl definierad målgrupp av kunder, framförallt mindre och medelstora bolag, nå ut till användare av mötesappar som tidigare inte investerat i ett sådant verktyg.

Långsiktiga effekter som förväntas

Slutsatsen från projektet är att vi bedömer det både tekniskt och kommersiellt möjligt och rätt strategi att genomföra de ideer och antaganden som projektet grundar sig på. Konkreta resultat: -En teknisk roadmap där de olika stegen i vår tekniska utveckling beskrivs. -En produktplan, kopplad till vår tekniska roadmap, för att funktionellt beskriva framtiden för produkten -En marknadsplan kring målkund, kanal, marknadsföringsapproach och försäljningsstrategi/organisation.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts under vintern och våren 2018 med hjälp av resurser inom koncernen MeetApp. Projektet har resulterat i en rad utredningar och analyser som alla vävts in i en affärsplan för företaget fram till 2020 Arbetet har innefattat bland annat teknisk utredning och planering, diskussioner med möjliga integrationspartners samt analys av konkurrenter/marknad för att optimera paketering och produkt. Leverabler: -Teknisk och produktmässig roadmap Identifiera samarbetspartners -Analys av marknad och konkurrenter -Diskussion med kunder och återförsäljare

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 november 2017

Diarienummer 2017-05123

Statistik för sidan