MeetApp 2.0 An intelligent, cost-effective, and easy to use world class event app platform

Diarienummer 2017-05123
Koordinator MEETAPP INTERNATIONAL AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

MeetApp International AB är en svensk ICT-SME med fokus på engagerande event-appar, grundat 2011. Vi har utvecklat avancerad disruptiv eventteknologi till en prisnivå som är hanterbar även för mindre företag och organisationer. Målet med projektet är att fortsatt utvärdera tekniska och kommersiella möjligheter med vår nya generation av plattformen, för att utveckla den till en nivå då den är redo att ta till marknaden, och för att växa vår verksamhet.

Förväntade effekter och resultat

Vi kommer att nå nya kunder som kommer att kunna: -Ha mycket engagerade och interaktiva deltagare -Öka möjligheter till nätverkande -Genomföra papperslösa event -Öka sin ROI på sina event Vårt företag kommer att växa i övriga Europa och på andra marknader genom den försäljning vår nya produkt driver. Vi kommer att anställa, öka investeringar i R&D, öka lojaliteten med vårt varumärke, generera ny IP och förbättra vår produkt.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer att utveckla en teknisk road-map, inklusive användarvänlighetstestning, definiera hur vår TRL6-prototyp kan vidareutvecklas, söka strategiska tekniska samarbeten, definiera IP och strategi krig hur vi skyddar den, utvärdera marknadskrav och regleringar, utvärdera internationell konkurrens, genomföra kundstudie med feedback från användare samt utvärdera vår marknadspotential.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.