Medverkande på SI:s Innovative Sweden-utställning i Tokyo

Diarienummer 2013-03288
Koordinator Organoclick AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att träffa potentiella kunder och affärspartners vid eller i anslutning till Svenska Institutets ´Innovative Sweden´ utställningen i Tokyo samt sprida en generell bild av Sverige som ett innovativt miljöteknik land under samma utställning. Målet uppfylldes genom att OrganoClick höll konkreta möten hölls med japanska affärspartners samt att OrganoClick bemannade företagets utställningsmonter under utställningen dit ett flertag personer kom.

Resultat och förväntade effekter

De direkta effekterna och resultatet av deltagandet på utställningen är att OrganoClick är i ett antal konkreta affärsdiskussioner med japanska företag vilka kan generera försäljning under 2014. Sedan under hösten 2013 har dessa möten resulterat i ett flertal samarbetsprojekt. Dessutom har OrganoClick lärt känna personer som kan underlätta företagets framtida närvaro i Japan i form av distributörer och liknande.

Upplägg och genomförande

OrganoClicks representanter deltog på Innovative Sweden utställningen i Tokyo. I anslutning till invigningen av denna hölls en presentation om företaget samt att OrganoClicks utställningsmonter bemannades för att kunna förklara vad företaget gör. Dagen efter hölls ytterligare en presentation på den svenska ambassaden inom ramen för utställningen. Därutöver hölls möten med japanska affärspartners i anslutning till utställningen. Dessa möten organiserades av OrganoClick med assistans av Business Sweden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.