Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Medverkan SBII Digitization of the future industry

Diarienummer
Koordinator GLEECHI AB
Bidrag från Vinnova 4 807 kronor
Projektets löptid september 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att medverka pa Swedish-Belgian Innovation Initiative (SBII) for att hitta potentiella samarbetspartner inom industrin. Gleechi medverkade som presentatör samt deltog i ett antal planerade kundmöten.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ambitionen var att påbörja diskussion med ett antal potentiella partners/kunder. Konferensen var lyckad och Gleechi kommer att fortsätta diskussionen med ett antal av de medverkande. Det förväntade resultatet och effekten kan därmed anses ha uppnåtts.

Upplägg och genomförande

Fokus var pa matchmaking med storre industriaktorer. Möten hade bokats innan med en definierad agenda.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 september 2017

Diarienummer 2017-03431

Statistik för sidan