Medverkan SBII Digitization of the future industry

Diarienummer 2017-03431
Koordinator GLEECHI AB
Bidrag från Vinnova 4 807 kronor
Projektets löptid september 2017 - november 2017
Status Genomfört
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Syfte och mål

Syftet var att medverka pa Swedish-Belgian Innovation Initiative (SBII) for att hitta potentiella samarbetspartner inom industrin. Gleechi medverkade som presentatör samt deltog i ett antal planerade kundmöten.

Resultat och förväntade effekter

Ambitionen var att påbörja diskussion med ett antal potentiella partners/kunder. Konferensen var lyckad och Gleechi kommer att fortsätta diskussionen med ett antal av de medverkande. Det förväntade resultatet och effekten kan därmed anses ha uppnåtts.

Upplägg och genomförande

Fokus var pa matchmaking med storre industriaktorer. Möten hade bokats innan med en definierad agenda.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.