Medverkan i Innovative Sweden utställningens invigning och program i Tokyo 2-4 oktober 2013

Diarienummer 2013-03565
Koordinator CRUNCHFISH AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med resan var att närvara vid öppningsceremonin och presskonferensen i samband med invigningen av Innovative Sweden samt kundseminarie på Svenska ambassaden. Målsättningen var att bygga nätverk och skapa nya affärsrelationer som ska leda till lansering av en kommersiell produkt i Japan under 2014. Detta mål är delvis uppfyllt med ett antal nya affärskontakter vunna.

Resultat och förväntade effekter

Crunchfish har genom sin medverkan i Japan presenterat företaget och sina produkter för japanska företag och även knutit nya viktiga kontakter med potentiella kunder. Vi etablerade dessutom kontakter med journalister lokalt som framöver kan ge oss lokal press. Effekter av detta är framåt att vi förhoppningsvis kan göra affärer i Japan med något av de företag vi träffade och därefter växa till en lokal närvaro i Japan.

Upplägg och genomförande

Såväl invigningen som seminariet var väldigt välarrangerat och genomfört på ett strukturerat och bra sätt. Uppslutningen från Japanskt näringsliv var bra och alla närvarande svenska företag gavs möjlighet att presentera sig och sina produkter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.