Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Medverkan Hannover Messe

Diarienummer
Koordinator GLEECHI AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid februari 2019 - april 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med medverkan på Hannovermässan var att träffa industriföretag som är intresserade av att använda VR för utbildning av personal. Tack vare förbokade möten via Ignite och Business Sweden lyckades vi nå relevanta industriföretag, vilket vi tror hade varit svårt utan denna hjälp. Vi kommer nu att följa upp mötena och är positiva till förutsättningarna för kommersiella samarbeten.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi förväntade oss att träffa minst 30 relevanta kunder att fortsätta dialogen med. Vi träffade 32 kunder och partners som vi kommer att fortsätta dialogen med. Resultatet kan därmed anses som lyckat.

Upplägg och genomförande

Vi hade bokat en monter via Automation Region samt bokat möten via Ignite / Business Sweden. Två personer medverkade på mässan. En person var vid vår monter och en person tog möten. Upplägget var lyckat, dock var det få besökare vid montern då den var belägen i hörnet på en hall.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 mars 2019

Diarienummer 2019-01332

Statistik för sidan