MedTech Sverige 2020 - del2

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Centrum för teknik i medicin och hälsa
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med satsningen var att visa upp för relevanta makthavare och innovatörer hur innovationsupphandlingar och innovationsvänliga upphandlingar kan öka konkurrenskraften i den svenska medtechbranschen och leda till nya lösningar. Dessutom var målet att underlätta anpassningen av sjukvårdsorganisationen till den realitet av tekniskt innehåll som idag präglar den och dess utveckling.

Resultat och förväntade effekter

Efter den första workshopen som behandlade problematiken kring, och behovet av, teknisk kompetens i vården skapades kursen ´Säker teknik i praktisk sjukvård´ för att bemöta kunskapsgapet hos vårdpersonal inom SLL. I september 2012 stärktes kunskaperna inom innovationsupphandlingar och innovationsvänliga upphandlingar genom ett exklusivt rundabordssamtal med ca 30 deltagare. Projektet avslutades med en konferens ´En vision för svensk vård´ den 27 maj 2013 med 91 anmälda deltagare.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i tre moment, två workshops och en slutkonferens, där deltagare med olika professionell bakgrund från hela landet deltog. Under nämnda workshops utbyttes kunskap och erfarenheter kring innovationsupphandling, innovationsvänlig upphandling samt utveckling av strategisk sjukvårdskompetens inom medicinteknik. Idéer och tankar utvecklades och bands samman under slutkonferensen i närvaro av Karin Johansson, statssekreterare på socialdepartementet. Antalet deltagare tyder på att aktiviteterna väckte stort intresse.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04235

Statistik för sidan