Medeon Science Park & Incubator

Diarienummer 2018-02553
Koordinator Medeon Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2019
Status Beslutat