Medeon Science Park & Incubator

Diarienummer 2018-02553
Koordinator Medeon Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Att kunna ta del i erfarenhetsutbytet som SISP arrangerar

Förväntade effekter och resultat

Att kunna delta vid ERFA möte arrangerade av SISP, 2 gånger/år för 1-2 personer

Planerat upplägg och genomförande

Att kunna delta vid ERFA möte arrangerade av SISP, 2 gånger/år för 1-2 personer

Externa länkar

Vår inkubator har 100 procent fokus på nystartade företag inom Life Science.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.