Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Medborgarnavet en medborgarcentrerad informationsdelningstjänst för en öppen e-förvaltning

Diarienummer
Koordinator Definitivus AB
Bidrag från Vinnova 1 158 400 kronor
Projektets löptid november 2020 - november 2021
Status Avslutat
Utlysning Civic tech
Ansökningsomgång Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor

Syfte och mål

Vi anser att syfte och mål har uppfyllts väl. Vi har kunnat visa att det är både önskvärt och möjligt att skapa ett Medborgarnav. Vi har utformat prototyper inom två områden som har testats/demonstrerats med insats av medborgare, handläggare och experter. Juridiken kring denna sorts informationshantering till medborgare fortsätter dock att vara en utmaning i sammanhanget, även om vi tog viktiga steg och kom en bra bit framåt i projektet. Tekniken har fungerat bra förutom de hinder som beskrivs med bankernas APIer. En fortsatt utveckling av Medborgarnavet har även ekonomisk utmaning.

Resultat och förväntade effekter

Vi har verifierat att mål om öppenhet för medborgaren är mycket relevanta. Resultatet är ett viktigt steg för juridisk belysning i samband med myndighetsdata liksom medborgaretester med skarp information från tre myndigheter. Finansinspektionen gav ej tillstånd att hämta banktransaktioner till medborgaren själv. Önskad funktion har demonstreras med bankernas testdata Konkreta prototyper har utvecklats baserat på en nydesignad s.k. plug-in-arkitektur som har fungerat väl. Arkitekturen tar utgångspunkt i informationshanteringen istället för att utgå från en viss teknik.

Upplägg och genomförande

En initial behovsanalys låg till grund för tjänstedesign med teknisk utveckling baserad på PSD2 direktivet. Efter ett icke-beslut från Finansinspektionen kunde projektets flexibla organisation ta vara på möjligheten att samarbeta djupare i ett delprojekt med SKR och tre myndigheter om myndighetsinformation. Tjänstedesign och utveckling gjordes nu även för myndighetsinformation och tester / demonstrationer kunder genomföras med kontakter från såväl Sambruk som SKR. Genom dessa kontakter har vi kunnat testa skarp data med medborgare vilket givit positiv återkoppling.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 augusti 2022

Diarienummer 2020-03547

Statistik för sidan