Medborgarnavet en medborgarcentrerad informationsdelningstjänst för en öppen e-förvaltning

Diarienummer
Koordinator Definitivus AB
Bidrag från Vinnova 1 158 400 kronor
Projektets löptid november 2020 - november 2021
Status Pågående
Utlysning Civic tech
Ansökningsomgång Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor

Syfte och mål

Medborgarnavet en medborgarcentrerad informationstjänst för en öppen e-förvaltning, utan att skapa några nya känsliga register. Vi vill vända på perspektivet och ge medborgaren bättre digital tillgång till information om sig själv från olika myndighetsregister, samt icke-myndighetsregister. Detta borde vara självklart och i linje med Sveriges hävdvunna myndighetsöppenhet. Idag måste medborgaren försöka hämta informationen och manuellt sammanställa den från ett sammelsurium av myndighetsportaler, osäker epostinteraktion och gamla långsamma, osäkra pappersflöden.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter och resultat är att: - Ge högre förståelse och förtroende för myndigheternas informationsbehandling om medborgaren själv. - Ur medborgarens synvinkel överbrygga myndighetsgränser - Kunna upptäcka eventuella felregistreringar - Hitta tidigare myndighetsärenden - Kombinera registerinformation för egen del - Direkt kunna infoga registerinformation om sig själv i ansökningar och inlagor. - Mm.

Planerat upplägg och genomförande

Att utreda området, inklusive juridisk belysning, att bygga en enkel, fungerande prototyp för Medborgarnavet. Med ambitionen att hämta medborgardata från den s.k. SSBTEK-tjänsten (inkluderar åtta myndighetsregister) och bankdata enligt EU:s PSD2-direktiv. Ambitionen är att exemplifiera med att kunna infoga sin registerinformation i Ansökan om socialtjänstens ekonomiskt bistånd och Årsredovisning för God man. Inspiration har hämtats från PSD2 där det finns en väldefinierad roll som Trusted Third Party och Medborgarnavet ska kunna ha samma roll även för myndighetsdata.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 november 2020

Diarienummer 2020-03547

Statistik för sidan