Civic tech:

Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor

Stängde 26 augusti 2020

Erbjudandet är öppet för ansökningar nu: I det här erbjudandet välkomnar vi projektförslag som för samman engagerade förnyare av offentlig sektor med digital kompetens i framkant. Projekten ska utveckla nya digitala tjänster som kan bidra till stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

För att utveckla nya tjänster som stärker förtroendet mellan medborgare och offentlig sektor, med hjälp av digital teknik, medborgarengagemang och en öppen förvaltning.

Vem kan söka?

Alla juridiska personer, till exempel nystartade eller etablerade företag, ideella organisationer, kommuner och myndigheter. Projekten ska bestå av minst två aktörer, engagerade förnyare och digital kompetens i framkant, och som representerar olika sektorer.

Hur mycket kan ni söka?

Max 2 miljoner kronor per ansökan. De maximala stödnivåerna är beroende av aktörstyp.

Viktiga datum

Observera! Ändrade datum som gäller för utlysningen. Tidigare bedömningstillfälle som planerades till maj 2020 har ställts in. Alla ansökningar som inkommit efter den 17 februari kommer att bedömas som del av bedömningstillfälle 2 med sista ansökningsdatum 26 augusti 2020 kl 14:00. 

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Syftet med det här erbjudandet är att fler ska få möjligheten att använda sitt engagemang och sin digital kompetens för att stärka förtroendet mellan medborgare och offentlig sektor.  Därför välkomnar vi projektförslag som för samman engagerade förnyare av offentlig sektor med digital kompetens i framkant.

  Vi söker spetsprojekt vars resultat ska ha förmåga till uppskalning och spridning. Projekttiden får vara upp till 15 månader. Målet för projektet ska vara att utveckla en långt gången prototyp eller färdig tjänst som ska demonstreras på ett event i slutet av projekttiden. Projekten ska bestå av minst två aktörer, engagerade förnyare och digital kompetens i framkant. Dessa ska representera olika sektorer.

  I den här satsningen uppmuntrar vi medborgarengagemang till exempel genom samskapande med medborgaren som innovatör, designer, utforskare, dataleverantör, idébärare, beslutsfattare, eller spridningsagent. Vi uppmuntrar också er att nyttja öppna resurser som öppna data, öppen hårdvara, öppen kunskap, eller öppen källkod. 

  Vi kallar området för civic tech

  I det här erbjudandet definierar vi civic tech som:

  "Användning av digital teknik för att stärka förtroendet mellan medborgare och offentlig sektor. Det uppnås genom att fördjupa medborgarengagemanget och öppna upp den offentliga förvaltningen samt nyttja digital teknik som en hävstång för en ny generation medborgarnära tjänster."

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Adrian Solitander

  Utlysningsansvarig

  468473 31 42

  Annie Lindmark

  Handläggare

  4684733095

  Göran Persson

  Administrativa frågor

  4684733132

  Anja Melander

  Handläggare

  4684733093

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2019-04507

  Statistik för sidan