Mätutrustning för monitorering och säkrare återupplivning av nyfödda

Diarienummer 2014-03132
Koordinator Monivent AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Genom ett tydligare marknadserbjudande och bättre material för att kommunicera vår lösning mot användare har ett stort intresse för vår produkt påvisats vilket har stärkt affärspotentialen och gjort Monivent till ett intressant investeringsobjekt. Målet med projektet är därmed uppfyllt då Monivent lyckats attrahera externa investerare som nu kommer att finansiera fortsatt utveckling av projektet.

Resultat och förväntade effekter

Produktkonceptet har i både funktion och design fått mycket positiv respons från dess framtida användare i både Sverige och utomlands vilket visar att produkten möter marknadens krav och motiverar en större satsning på fortsatt produktutveckling. Genom möten med kunder och användare i Sverige och utomlands har också en större medvetenhet om företaget och produkten skapats vilket också bidragit stort till närmare kontakt och samarbetsmöjligheter med opinionsledare, fler framtida möjligheter till att exponera produkten i rätt forum samt intresse från potentiella första kunder.

Upplägg och genomförande

Med nya prototyper kommunicerades nytta och potential med Monivent Neo till kunder och användare på kliniker i Sverige samt på Europeisk läkarkonferens där kontakt även etablerats med fler opinionsledare på nyckelmarknader i Europa. Att kunna visa en fysisk prototyp var helt rätt tillvägagångssätt för att väcka deras intresse för framtida samarbete. Mer kontakt med både användare och konkurrenter har gett bättre marknadsförståelse, kunskap som inte går att läsa sig till, vilket lett till tydligare produktdifferentiering och grunden för initial försäljningsstrategi.

Externa länkar

Monivent - Supporting caregivers to save our youngest patients

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.