Matsvinn som resurs i ett cirkulärt system med insekter som fiskfoder och blockchain för kvalitetssäkring.

Diarienummer
Koordinator Ecoloop AB
Bidrag från Vinnova 453 500 kronor
Projektets löptid juni 2019 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi

Syfte och mål

Öka cirkulariteten i vår akvaponi genom att använda insekter uppfödda på matsvinn till fiskfoder. Öka kvalitet i processen genom digitalisering samt en plan för uppskalning. Projektet har visat att dagens regelverk behöver regleras för att passa cirkulär hantering av matsvinn till djurfoder. Spårbarhet för kvalitetssäkring i värdekejdan genom digitalisering och block chain är avgörande för den cirkulära hanteringen.

Resultat och förväntade effekter

Vi har ökat förståelsen för svinntratten och hur cirkulär användning av matsvinn kan öka. Genom en övergripande kartläggning av restflöden i den svenska matkedjan så har vi synliggjort potentialen. En substantiell genomgång av regelverken visar på stora svagheter för cirkulär hantering av matsvinn till djurfoder. I projektet har digitaliseringsexperterna tagit fram underlag för att bygga databaser, bla block chain, för att möjliggöra kvalitetssäkring genom spårbarhet i värdekedjan.

Upplägg och genomförande

Genomförd Stakeholder Opinion Assessment (SOA) gav oss en helhetsbild av hela värdekedjan, och möjliga kritiska punkter för uppskalning, genom intervjuer med nyckelaktörer. Genomförd restflödesanalys visar på stor potential för matsvinn. Analys av regelverk har visat på stora brister för cirkularitet. Genomförd User story map (USM) ger en visuell bild av nödvändiga processer för digitalisering för värdekedjan matsvinn till foderproduktion. USM är en vanlig metod för mjukvaruutveckling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 januari 2020

Diarienummer 2019-02461

Statistik för sidan