Matsvinn som resurs i ett cirkulärt system med insekter som fiskfoder och blockchain för kvalitetssäkring.

Diarienummer
Koordinator Ecoloop AB
Bidrag från Vinnova 453 500 kronor
Projektets löptid juni 2019 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi

Syfte och mål

I projektet ska vi studera ett cirkulär återtag av matsvinn till råvaror för produktion av insektslarver som i sin tur blir råvara i fiskfoder i en akvbaponianläggning. Vi utvecklar blockchain spårbarhet av matsvinn som ger resurseffektiv hantering i svinntratten. Målet är att öka kvalitet och effektivitet i hela akvaponiprocessen genom digitalisering som ger kontroll och förenklar besluten samtidigt som en lönsam affär för handel och landsbygd skapas där återbruk av ekonomibyggnader och matsvinn är centrala parametrar.

Förväntade effekter och resultat

I livsmedelsstrategin ska produkter användas effektivt med minskat matsvinn som i sin tur ska användas genom smarta lösningar i en cirkulär ekonomi. Projektet har en digital blockchain lösning kring resurseffektiv hantering av matsvinn för fiskfoder. En studie kring existerande regelverk för matsvinn och fiskfoder ska ge återkoppling till Jordbruksverket, länsstyrelsen och kommunen om dess funktion och potential för förändring. Studie av affärsmodeller för samarbeten mellan handel och matproducent. En plan för uppskalning, steg 2, med aktörs- och konkurrensanalys som bas.

Planerat upplägg och genomförande

Vi ska förstå kontexten och sätta realistiska, framtida mål. Projektgruppen har stor erfarenhet av startup kopplat till systemomställningar. Drivkraften är att skapa hållbar, affärsmässig förändring. Vi använder Stakeholder Opinion Assessment där aktörer för värdekedjan matsvinn till matproduktion engageras i en dialog om affärskonceptets fördelar för aktörerna. Utmaningar av svinnbehandlings- och värdeökningsprocessen identifieras. SOA kombineras med User story mapping som ger output för vidare arbete. Resultatet avgör hur uppskalning sker av projektet i nästa steg.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 juni 2019

Diarienummer 2019-02461

Statistik för sidan