Mätning och prediktering av restspänningar för robusta och flexibla processer (RestPro)

Diarienummer 2017-02892
Koordinator SSAB EMEA AB - SSAB EMEA AB, Borlänge
Bidrag från Vinnova 2 350 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - februari 2020
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång 2017-00058-en

Syfte och mål

Höghållfasta stål är viktiga produkter för den svenska metallindustrin, men blir svårare att producera och använda när hållfastheten ökas. Restspänningar måste kunna styras så att produkten kan formas, svetsas och användas utan oönskade effekter. Detta projekt fokuserar på restspänningsmätningar med röntgendiffraktion och utveckling av en materialmodell som integreras i FEM kod. Målsättningen är att kunna förutsäga restspänningsbilden från härdning och identifiera vilka korrektioner som behöver tillföras i efterföljande processteg för att leverera optimerat material.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas leverera en tillförlitlig metod för mätning av restspänningar i höghållfasta stål och en integrerad material- och finitelementmetod för restspänningsberäkning. Projektet adresserar tre resultatmål inom Strategiska innovationsprogrammet Metalliska materials Agendasteg 4 Öka Flexibiliteten 4A. Ökad förståelse för vilken processvariation som kan tolereras för att nå sökta materialegenskaper 4B. Metoder för robust, kostnadseffektiv och kontinuerlig mätning och provtagning 4H. Flexibla processer som möjliggör kortare serier, snabbare omställning och tillverkning av svårare material

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet genomförs i 6 arbetspaket 1: Framtagning av material från två höghållfasta stålsorter samt termomekanisk provning 2: Utveckling materialmodeller samt implementering i FEM 3: FE modellering av tre industriella processer 4: Mätning av restspänningar med röntgendiffraktion i lab och i industriprocesser 5: Industriell verifiering av modellresultat från (4) 6: Teknikspridning, bl.a. ett slutseminarium för andra materialtillverkare Swerea KIMAB ansvarar för materialprovning och -modellering, Swerea IVF för restspänningsmätningar och Impetus Afea för FEM.

Externa länkar

Projektinformation inon Metalliska Material

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.