Matkasse i hemvården

Diarienummer 2014-03058
Koordinator Lidköpings kommun - Vård & Omsorg
Bidrag från Vinnova 69 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med planeringsprojektet har varit att ta fram beslutsunderlag för fortsättning och en ansökan om ett projekt där idén om snabblagade och enkla måltider för hemvården ska utvecklas vidare. Målet med projektet var vidare att ta fram en projektplan. Beslutsunderlag är framtaget och ett första utkast till projektplan finns upprättat. Syftet och målet är uppflyllt.

Resultat och förväntade effekter

Ett beslutunderlag har tagits fram. Den sammanfattande analysen har visat på att idén är hållbar och värd att att prövas vidare. De äldre som tillfrågats respektive fått testa produkten har varit positiva till idéen och kan tänka sig att använda den beroende på kostnaden. Ansökan kommer att göras när nästa påannonserade utlysning sker hösten 2015.

Upplägg och genomförande

I upplägget ingick fokusgrupper med äldre. Vid tre tillfällen har äldre fått en personlig inbjudan till dialog men endast ett fåtal har kommit. Studiebesök har inte kunnat genomföras då lämpliga objekt saknats. En utbildning för personal inom hemtjänsten i enklare matlagning har genomförts inom projektet. Ett försök i liten skala har genomförts där sex äldre personer fick möjlighet att testa matkassemodellen. Projektgruppens analys visar sammantaget att idén är god och bör testas. Målgruppen är kostnadskänslig vilket kan vara ett hinder för genomförande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.