Materialuppskalning för molekylära solceller

Diarienummer 2014-02136
Koordinator DYENAMO AB
Bidrag från Vinnova 240 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Dyenamo AB har framgångsrikt etablerat sig som en leverantör av material till forskning och utveckling av molekylära solceller. För att kunna tillgodose en växande efterfrågan på material och samtidigt få ner produktionskostnader krävs en uppskalning av produktion. Syftet med projektet var att påbörja detta arbete. Vi har följt projektplanen och till och med förekommit den genom inköp av strategisk uppskalningsutrustning.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har varit en förstudie kartläggande uppskalningsmöjligheter för olika material. Vi kan konstatera att utfallet motiverar oss att fortsätta och att intensifiera arbetet. Detta kommer dock vara ett utmanande och resurskrävande tekniskt arbete. Från ett affärsperspektiv är det dock starkt motiverat och angeläget då vi för närvarande förhandlar med flertalet kunder om större materialleveranser. För att effektivt kunna arbeta med uppskalning avser vi att lämna in en nivå två ansökan till ´Innovationsprojekt i företag´.

Upplägg och genomförande

Vi har följt projektplanen och jobbat systematiskt med de identifierade målbeskrivningarna; i) Analyser av prioriterade produkter för uppskalning, ii) Kartläggning av möjliga syntesuppskalningsvägar; iii) Kategorisering av produkter som delar möjliga syntesuppskalningsvägar, iv) Kostnadsuppskattning för erforderlig utrustning, v) Kartläggning av regelverk/kostnader för kemitillverkning i aktuell volym.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.