Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Materialeffektiva försörjningskedjor genom decentraliserad additivtillverkning för exportindustrin MATER-AM

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE
Bidrag från Vinnova 1 067 000 kronor
Projektets löptid oktober 2023 - maj 2024
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Ökad resurseffektivitet, industrins bidrag till en cirkulär ekonomi

Syfte och mål

MATER-AM adresserar samhällets och svenska exportföretags behov av materialeffektiva, hållbara och resilienta försörjningskedjor. Genom additivtillverkning (AM) syftar projektet till att utveckla digital distribution av reservdelar, som bygger på decentraliserad, behovsdriven produktion och cirkulära materialflöden. Målet är att driva transformationen genom att kvantifiera dess värden, utveckla lösningar och prototyper som möjliggör AM-drivna decentraliserade försörjningskedjor.

Förväntade effekter och resultat

MATER-AM-projektet kommer att bidra med: - Kunskap om decentraliserad AM-produktion utifrån olika scenarios för regional produktion och materialflöden kopplad till reservdelsförsörjning som utgörs av både metalliska och polymera material. - Kunskap om legala och exportrelaterade aspekter av export från digitala lager i Sverige kombinerat med regionalproduktion utanför Sverige. - Ett verktyg (prototyp) för att beräkna värdet av av decentraliserad produktion på komponent nivå utifrån kostnad, ledtid och hållbarhetsaspekter baserad på SPARSAM metoden.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i följande fyra arbetspaket: AP1 - Project Management & Dissemination AP2 - Prototyping and analysis of scenario 1, 3 and 4 supply chains AP3 - Prototyping digitalization of material efficient supply chains AP4 - System Demonstrator planning Konsortiet har en uttalad plan för utnyttjandet av resultaten från detta projekt, där de industriella aktörerna kommer att spela en central roll i införandet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2023

Diarienummer 2023-02499

Statistik för sidan