Materialdesign för additiv tillverkning av industriella verktyg

Diarienummer 2018-00805
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 5 810 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Towards a world leading position in additive manufacturing for metallic materials.

Syfte och mål

Projektet ska demonstrera hur beräkningsverktyg kan användas för att utveckla material med optimerade egenskaper, särskilt anpassade för additiv tillverkning. Fokus är verktygsmaterial som utsätts för svåra driftsförhållanden som nötning, höga temperaturer och korrosion, där ökad livslängd ger kostnadseffektivitet och stora konkurrensfördelar. En storskalig industrialisering av additiv tillverkning av verktyg bromsas av den begränsade tillgången på högpresterande material som är en förutsättning för många verktygstillämpningar.

Förväntade effekter och resultat

Konventionell tillverkning av verktyg är resurskrävande och en övergång till additiv tillverkning skulle innebära avsevärt kortare ledtider och dessutom helt nya designmöjligheter. Demonstrationer i verklig miljö och det faktum att projektet inkluderar aktörer längs hela värdekedjan dvs materialtillverkare, verktygstillverkare och slutanvändare bäddar för en snabb implementering av projektets resultat efter ett framgångsrikt projekt. Demonstratorerna kommer att spridas i diverse forum för att påskynda industrialiseringen av additiv tillverkning i Sverige.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet avser att ta fram generiska beräkningsverktyg med syfte att påskynda utvecklingen av nya högpresterande verktygsmaterial och i förlängningen även andra material. Dessa ska ge vägledning hur materialkemi och printparametrar ska väljas för att skräddarsy och optimera materialegenskaper för specifika applikationer. De metoder som tas fram i projektet valideras genom framtagning av experimentlegeringar, tillverkning av verktyg och slutligen validering av prestanda genom fullskaleförsök inkluderande skärande bearbetning, bergborrning och extrusion av gummi.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.