Materialåtervinning av plast

Diarienummer 2013-04396
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att undersöka förutsättningarna för en testbädd inom materialåtervinning av plast. Målet var att skriva en ansökan om vidareutveckling av en testbädd inom materialåtervinning av plast. Både mål och syfte har uppfyllts under förstudien.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är att 11 företag, 3 FoU-aktörer och 1 branschorganisation deltar i vidareutvecklingsprojektet. Bland de 11 företag finns en mycket stor spridning, från Volvo och Electrolux med tiotusentals anställda till SNAPP och OFK med färre än 10 anställda. De förväntade effekterna av ett vidareutvecklingsprojekt är ett ökat samarbete mellan stora och små företag inom plaståtervinning.

Upplägg och genomförande

Upplägget för förstudien var att kartlägga aktörer, ta fram ett utkast för en testbädd, presentera utkastet vid en workshop och därefter formulera en slutlig projektplan. Under december och januari kartlades och kontaktades möjliga intressenter. I februari genomfördes en workshop för de som gett ett positivt gensvar. I Juni och juli diskuterades behovet av en testbädd vid olika seminarier och nya intressenter identifierades. En slutgiltig plan presenterades i september och ansökan skickades in i oktober.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.