Matchning av cirkulära resursflöden med cirkulära affärsmodeller i gruv- och pappersindustrierna (MINEPAP)

Diarienummer 2017-03101
Koordinator Örebro universitet
Bidrag från Vinnova 844 600 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Utredningar och enklare tester

Syfte och mål

Syftet med MINEPAP är att kartlägga och identifiera den huvudsakliga karaktäristiken i hållbara affärsmodeller i en cirkulär ekonomi genom att konkret testa en lösning och parallellt ta fram affärsmodeller som kan göra lösningen till en framgång. Fokus ligger på att utveckla en hållbar affärsmodell kopplad till det cirkulära resursflödet.

Förväntade effekter och resultat

MINEPAP bidrar med kunskap om utveckling av affärsmodeller, produktdesign och system för cirkulering genom att utföra tester som syftar till att skapa cirkulära flöden. Projektet förväntas resultera i: En specifik behovsanalys i ett konkret sammanhang En enskild lösning där grönlutslam (GLS) används som täckning av utskottsmaterial från gruvverksamhet Demonstrator(er) för denna lösning med ett pappersbruk och en gruva som utgångspunkt Tester av demonstrator(erna) i olika miljöer

Planerat upplägg och genomförande

MINEPAP genomförs av ett konsortium lett av Handelshögskolan vid Örebro universitet med Zinkgruvan Mining, Munksjö Aspa Bruk, Ecoloop, Econova och Alfred Nobel Science Park som partners. Projektet består av två huvudspår och fem arbetspaket (AP) där olika deltagare i konsortiet har olika ansvar och uppgifter. Spår 1 fokuserar det cirkulära resursflödet och de tekniska problem som måste lösas. Spår 2 fokuserar cirkulära ekonomiska flöden och utvecklingen av en affärsmodell som matchar det cirkulära resursflödet. AP innehåller behovsinventering, fältförsök, analyser, etc.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.