Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Matchmaking Innovation Expo 2018 Rotterdam

Diarienummer
Koordinator MARIGOLD CONSULTANTS AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - november 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Deltagit i Innovation Expo 2018 och har fått några intressanta kontakter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet matchade inte förväntningar pga att eventet var mer ett nationellt holländskt event än ett internationell eller Eurostars event. Språk, teknisk och praktiska begränsningar gjorde eventet väldigt ineffektivt.

Upplägg och genomförande

eventet var mer ett nationellt holländskt event än ett internationell eller Eurostars event. Information var mest på holländska och arrangemang var väldigt rörigt och utspridd över hela Rotterdam hamnen. Eventpersonal kunde inte ge tydliga information heller. På network app, även om man har valt engelska informationen kom upp på holländska. Inte ens olika områden/tema kunde vi se på engelska. Det här gjorde eventet väldigt ineffektivt och vi nästan kände att det var slöseri med offentliga medel och vår tid.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 oktober 2018

Diarienummer 2018-03820

Statistik för sidan