Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MatchingID rekrytering genom artificiell intelligens

Diarienummer
Koordinator MatchingID AB - MatchingID
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Vår digitala tjänst ska matcha arbetsgivares och arbetstagares intressen så träffsäkert som möjligt, med hänsyn till både hårda/mjuka värden, men utan namn, bild, kön och ålder. Syftet med projektet var att utreda hur AI/machine learning kan effektivisera matchning. Vi har nu skapat ett konkret tillvägagångssätt för att göra maskin bättre än människa, på just pricksäker holistisk talang-sourcing. Vi har lyckats formatera data, som motsvarar vad en headhunter behöver för att matcha, på ett sätt så att den kan användas av en självlärande AI-algoritm. Men utan fördomarna.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har med goda resultat utforskat och påbörjat arbetet med att bygga egen AI/machine learning kan analysera och lära sig av data och beteenden för att dra relevanta slutsatser om vad som utgör en bra matchning, utifrån en given efterfrågan från arbetsgivaren, liksom krav från arbetstagaren. Vi har mött ett stort intresse från akademin, HR-avdelningar, rekryteringsbyråer, talangnätverk och inte minst talangerna själva. Vårt tekniska team befäster tillsammans med våra intressenter att effekten "ett större synligt utbud av talang och en ökad mångfald i svenska företag" är möjlig.

Upplägg och genomförande

Vi har nu fastslagit minsta möjliga data som behövs för att kunna göra den typ av matchning som en mänsklig headhunter gör fast bättre. Vi har nu en teknisk plan, kostnadsbild och team för att nå hela vägen fram med AI-algoritmen. Bärigheten i affärsidén utifrån efterfrågan och betalningsvilja är bekräftad i intervjuer och metod testad på wireframes. Datan vi har kommer att behöva kompletteras med yrkesspecifika färdigheter. Att uppnå en högkvalitativ AI-algoritm kräver att vi har större mängder data som algoritmen kan tränas med för att bli självlärande. Vi har en färdig databas.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00529

Statistik för sidan