Maskininlärning för minskat matsvinn i offentliga måltidsorganisationer

Diarienummer
Koordinator Matomatic AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2020
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 2 - hösten 2018

Syfte och mål

Att utveckla och utreda marknadspotentialen av ett fullskaligt prognosverktyg, matomaticML, som genom maskininlärning hjälper slutanvändaren att minska matsvinn.

Förväntade effekter och resultat

Det övergripande målet för projektet i steg 2 är att skapa en nollserie av matomaticML och att lyfta tidigare utvecklad prototyp för att skala upp denna med möjligheten att hantera en hel kommunal kostorganisation. Detta för att undersöka vilken effekt nollserien har på matsvinnet i en hel kommun över tid men öven för att undersöka hur en uppskalning fungerar rent verksamhetsmässigt och hur verksamhetsdata i realtid kan växelverka med maskininlärningsalgoritmen och dess användare. Vidare vill projektet även undersöka marknadspotential för att nå flera kunder.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i 6 stycken arbetspaket 1: Projektledning 2: Förundersökning 3: Utveckling 4: Användartester (kontinuerligt under utvecklingsfasen) 5: Marknadsplan för kommersialisering av matomaticML för kommuner 6: Marknadspotential inom besöksnäringen. Projektet sträcker sig från slutet av 2018 till slutet av 2020. Första delen av projektet syftar till att utveckla och lyfta prototypen till en nollserie som kontinuerligt användartestas, medans slutet av projektet har ett mer tydligt fokus kring marknadsplaner och marknatspotential.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 november 2018

Diarienummer 2018-03134

Statistik för sidan