Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Maskininlärning för minskat matsvinn i offentliga måltidsorganisationer

Diarienummer
Koordinator Matomatic AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2020
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har haft som mål att utreda marknadspotentialen av ett fullskaligt prognosverktyg, matomaticML, som genom maskininlärning hjälper slutanvändaren att minska matsvinn. Verktyget har potential att i kommunala konstorganisationer ge en prognos som är 2-3% fel jämfört med att laga mat för antalet inskrivna elever, vilket då i värsta fall ger ett fel på 20-40%. Marknadspotentialen för verktyget har undersökts under våren 2020 i samband med Covid19 då intresset för att kunna planera måltider ökade i och med ett stort tapp i antalet närvarande elever.

Långsiktiga effekter som förväntas

Att göra en prognos över antalet personer som förväntas komma till en måltid har visat sig gå relativt bra, det hinder som återstår för att verktyget ska få full effekt är att göra en prognos som personalen i kök kan lita på. Här handlar det om att balansera tillgång och efterfrågan, men samtidigt minimera matsvinnet. I och med Covid19 har projektet inte haft möjlighet att mäta effekten av att använda verktyget och dess potential att minska matsvinnet, detta är något som kommer att undersökas vidare tillsammans med etablerade projektpartners framöver.

Upplägg och genomförande

Att kontinuerligt ha haft tillgång till verksamheten där nollserien ska prövas har varit en värdefull resurs. Det som har visat i och med denna närhet är att det tar tid för lösningar att få förtroende hos slutanvändare och något som kommer behöva utvärderas framöver för att kunna ta nästa steg i en marknadsmässig uppskalning som då riktar sig mera åt privatsektor.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 oktober 2020

Diarienummer 2018-03134

Statistik för sidan