Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Maskininlärning-baserat diagnosbeslutsstöd för radiologi

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 112 865 kronor
Projektets löptid september 2016 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Viktiga resultat som projektet gav

Stora mängder information skapas varje dag inom hälso- och sjukvårdssektorn och den utgör en guldgruva av klinisk kunskap. Denna guldgruva är idag dessvärre i stort sett outnyttjad. Inom ramen för detta projekt skapade vi ett beslutstödssystem för läkare baserat på maskininlärning. Detta system kan användas för att hjälpa till att hitta differentialdiagnoser (diagnoser med liknande symptom) genom att analysera tusentals ostrukturerade historiska fall. Differentialdiagnoserna presenterades som en lista av kandidater med tillhörande sannolikheter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi utvecklade en första prototyp av ett beslutsstödssystem som presenterades på det årliga mötet för Radiological Society of North America (RSNA) under december 2016. Prototypen var mycket uppskattad och ansågs vara ett intressant hjälpmedel i läkarens vardag. Projektet ledde också till förnyade samarbeten mellan det medicintekniska företaget Sectra AB och Region Skåne, Region Östergötland samt maskininlärningsgruppen vid Uppsala universitet (UU). Inom ramen för dessa samarbeten kommer prototypen att vidareutvecklas och utvärderas i en riktig klinisk miljö.

Upplägg och genomförande

Projektledaren utlokaliserades från UU till Sectra under det halvår som projektet ägde rum. Under denna tid hjälpte projektledaren till att utveckla prototypen av beslutsstödssystemet tillsammans med anställda på Sectra. Projektledaren hjälpte även till i andra projekt som använde sig av maskininlärning. Under projektet dokumenterades viktiga lärdomar och problem som behöver överkommas för att sätta prototypen i bruk i en klinisk miljö. Framtida medel för forskning kopplade till dessa problem har sökts och erhållits från Vinnova.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2017

Diarienummer 2016-03375

Statistik för sidan